Zoekresultaten: selectie ontwerpers

Prijsvraag vernieuwende hoogbouw slaat aan

nieuwsbericht | prijsvraag | 16 augustus 2013
De oproep van de gemeente Den Haag om een concept te ontwikkelen voor gestapelde hoogbouw heeft 125 inzendingen opgeleverd. In mei schreef de gemeente Den Haag de ‘Open Oproep: Bouwen op Elkaar' uit. Ontwerpers, bouwpartijen en andere professionals werden daarbij uitgedaagd een innovatief,...

Open Oproep Den Haag ‘Bouwen op elkaar’ Gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap

prijsvraag | visie | mei - november 2013
In het kader van het programma Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO) geeft de gemeente Den Haag grondkavels in zo klein mogelijke eenheden uit aan particuliere organisaties en/of burgers. Deze vorm van zelfbouw heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen in de horizontale bouw in Den Haag. Maar is het...

Opdrachtgever zoekt architect

Archief bijeenkomst | 30 september 2010 | TU | Delft
Symposium over de aanbestedingspraktijk van architectuuropdrachten. De discussie over professioneel opdrachtgeverschap in de context van de Europese aanbestedingsregels werd gevoerd vanuit een wetenschappelijk perspectief. Het zoeken naar een architect is een uitdagend besluitvormingsproces...

Analyse aanbestedingen architectuuropdrachten

Archief onderzoek | 4 december 2009 | Amersfoort
Bij de 2e EU Aanbestedingendag op 3 december 2009 werd het onderzoeksrapport 'Aanbesteding van architectuuropdrachten sinds het BAO' gepresenteerd. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal onderzocht alle Nederlandse aanbestedingsprocedures...

Pontsteiger Amsterdam

Archief 27 april 2007 | Informatiecentrum Houthavens, Amsterdam
Meervoudige opdracht voor architecten, uitgeschreven door De Principaal en andere marktpartijen, voor het ontwerp van een nieuw woongebouw aan de Pontsteiger in de Houthavens, Westelijk Havengebied Amsterdam. De vervolgopdracht wordt verstrekt aan Arons en Gelauff, ontwerpers van het plan...

Pratique de la commande in Parijs

Archief lezing | 27 november - 28 november 2002 | CNIT, La Défense | Parijs
Lezing bij de Franse conferentie over Europese regelgeving bij overheidsopdrachten. In Parijs vond de derde editie plaats van het Rendez-vous de l'architecture. Deze editie vond plaats in het CNIT in Parijs, en droeg de titel La qualité architecturale en Europe, pratique de la commande....

Architectenkeuze als instrument voor gemeentelijk opdrachtgeverschap

Archief debat | 29 april 1994 | Kasteel Groeneveld | Baarn
Vakdebat van Architectuur Lokaal over het belang van goede procedures voor de selectie van ontwerpers. Deelnemers waren onder andere afkomstig van de BNA, de Federatie Welstand, het NAi, NIROV, SFA en de Ministeries van VROM en WVC. Het platform Architectuur Lokaal kwam bijeen in Kasteel...