Zoekresultaten: onderzoek

Kompas bij ontwikkelingscompetities

Archief onderzoek | 1998 - 2001
Beleidsonderzoek om te komen tot een handleiding en voorbeeldmodellen voor de selectie van projectontwikkelaars. In 2000 is het project afgerond, dat gericht was op het ontwikkelen van een model voor het wedstrijdprogramma van een ontwikkelaar/ontwerperwedstrijd. Het werd uitgevoerd in opdracht...

Professionalisering gemeentelijk opdrachtgeverschap

Archief onderzoek | november 1995 - augustus 1997
Onderzoek naar lacunes tussen vastleggen van beleid en toetsen van plannen. Vanuit zijn functie als kenniscentrum voor opdrachtgeverschap speelt Architectuur Lokaal direct in op de 'dagelijkse' vraagstukken van de gemeenten bij architectuurbeleid. Soms doen zich daarbij problemen voor die...

Enquête gemeentelijk architectuurbeleid

Archief enquête | 1 januari 1970
Onderzoek naar de stand van architectuurbeleid in de Nederlandse gemeenten, na het verschijnen van de eerste regeringsnota voor architectuur, Ruimte voor Architectuur. Eén van de eerste activiteiten van Architectuur Lokaal, na zijn oprichting in 1993, was het onderzoek naar de stand van...

De periferie centraal

Archief onderzoek | 1994
Onderzoek van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Architectuur Lokaal en S@M naar de stedenbouwkundige inspiraties en ambities bij de planontwikkeling voor grote perifere VINEX-locaties. De VINEX bouwopgave van 1 miljoen woningen in tien jaar (cijfers uit 1993) vroeg om een visie op...