Zoekresultaten: architectuurbeleid

Rijk aan ontwerpkracht: tentoonstelling over 25 jaar architectuurbeleid in Nederland

Archief nieuwsbericht | 9 januari 2017 | 19 januari 2017 | Het Nieuwe Instituut | Rotterdam
Vanaf morgen is de tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht te zien in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De tentoonstelling, samengesteld door het Atelier Rijksbouwmeester, toont dat het architectuurbeleid van de afgelopen 25 jaar een rijke en veelkleurige oogst heeft opgeleverd. Er is een groot...

Boek Vier jaar ontwerpkracht in Nederland

nieuwsbericht | 13 december 2016
Ter gelegenheid van de lancering van de ’ActieAgenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020’ die vanmiddag plaatsvond in de TU Delft bood Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, het boek ‘AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland’ aan minister Schultz van Haegen (IenM) en minister...

Presentatie Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020

Archief nieuwsbericht | 16 november 2016 | 13 december 2016 | 14:45 - 17:30 | TU Delft
Op dinsdag 13 december 2016 wordt de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gelanceerd door minister Schultz van Haegen van IenM en minister Bussemaker van OCW. De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vindt plaats in de TU Delft. Samen werken aan...

Tussen de regels: beter aanbesteden van architectuuropdrachten in de praktijk

nieuwsbericht | 2 mei 2016
Onvrede in aanbestedingsprocedures voor architectuuropdrachten berust eerder op de toepassing van verplichte aanbestedingsregels dan op Europese richtlijnen en de vertaling daarvan in Nederlandse wetgeving. Deze aanhoudende kritiek was aanleiding voor het onderzoek Tussen de regels, beter...

Slotbijeenkomst Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp

Archief 24 maart 2016 | 15:00 - 18:00 | Het Nieuwe Instituut | Rotterdam
Het Rijk actualiseert de Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp ‘Werken aan ontwerpkracht 2013-2016’. In het kader hiervan zijn door de ministeries van IenM en OCW de afgelopen weken werktafels en spreekuren georganiseerd en is het debat gevoerd met het werkveld over krachtige...

Ontwerpkracht in de Omgevingsvisie: meer draagvlak, minder kosten, hogere ruimtelijke kwaliteit

uitnodiging | 24 maart 2015
De nieuwe Omgevingswet introduceert de Omgevingsvisie: een integrale visie voor ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn, die politiek wordt vastgesteld. Rijk en provincie moeten een Omgevingsvisie vaststellen, gemeenten kunnen dat ook doen. In deze context ontwikkelden de ontwerpers van Atelier...

Wethouder Elfrink: zorgen over volkshuisvestingsbeleid van het rijk

nieuwsbericht | 3 maart 2014
‘Het zou een drama zijn voor de woningbouw en de investeringen in de wijken wanneer minister Blok de corporaties verder afknijpt’ aldus wethouder Gerrie Elfrink van Arnhem in zijn interview met Jaap Huisman. In de aanloop naar de raadsverkiezingen volgt Architectuur Lokaal de discussies over...

Ruimtelijke ambities raadsverkiezingen op de voet te volgen via Waaaro?Daaaro!

nieuwsbericht | 13 februari 2014
In Zevenaar staat de wethouder machteloos tegenover de bouw van een megastal net over de grens met Duitsland. In Vlissingen lost een lokale partij - naar eigen zeggen - het langlopende probleem van het Scheldeterrein op. In Doesburg zijn starterssubsidies onderwerp van gesprek. In welke...

‘Waaaro?Daaaro!’ zet nationaal architectuurbeleid op de kaart

nieuwsbericht | 19 december 2013
De nieuwe website WaaaroDaaaro.nl brengt in kaart hoe de uitvoering van het nationaal architectuurbeleid vorm krijgt. De website is ontwikkeld om de activiteiten van het beleid inzichtelijk te maken en de toegevoegde waarde breed te ontsluiten op lokaal en regionaal niveau. Waaaro?Daaaro! volgt...

Advies Raad voor Cultuur over opdrachtgeverschap

nieuwsbericht | 8 maart 2012
De staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra, kondigde in zijn nieuwe cultuurbeleid (juni 2011) aan om over opdrachtgeverschap in de creatieve industrie nader advies te vragen aan de Raad voor Cultuur. De Raad heeft nu advies uitgebracht over opdrachtgeverschap in de architectuursector. Sectoren die...