Zoekresultaten: Amsterdam

Herbestemming Amsterdamse kerken voor Vlaanderen

Archief excursie | 2003 | Amsterdam
Excursie voor medewerkers van het team van de Vlaams Bouwmeester met als onderwerp Herbestemming monumentale kerkgebouwen. Tijdens de excursie werden onder meer de Amstelkerk en de Vondelkerk bezocht en vonden gesprekken plaats met direct betrokkenen bij de herbestemming.

Vorm geven aan integratie

Archief excursie | debat | 11 september 2002
In opdracht van het projectbureau CareWest organiseerde Architectuur een excursie en een discussie over de gezamenlijke inbreng in de vernieuwing van het aanbod van woon- en zorgvoorzieningen t.b.v. medewerkers van de samenwerkende zorgaanbieders, verenigd in Care West (Antaris, IJlanden,...

Woonzorg Nederland op verkenning in Amsterdam

Archief excursie | 22 maart 2002 | Amsterdam
Woonzorg Nederland hecht er waarde aan dat haar medewerkers zicht hebben op de factoren die bijdragen aan het tot stand komen van een goed ontwerp. Met deze kennis kunnen zij hun rol als opdrachtgever beter vervullen. Daarom werd aan Architectuur Lokaal gevraagd een excursie te organiseren voor...

Winkelgebieden

Archief excursie | 15 februari 1996
Excursies voor gemeentebestuurders naar winkelgebieden in Hilversum, Almere, en Amstelveen. Doel van deze excursies was, de gemeenten in staat te stellen zich te oriënteren op actuele opgaven in eigen stad of dorp en om met collega’s uit andere gemeenten tot een gedachtewisseling te komen....