Resultaten prijsvraag WHO CARES over toekomstbestendige woonwijken in Architectuurcafé Amersfoort

Archief nieuwsbericht | 12 januari 2018 | 7 februari 2018 | Amersfoort

Woensdagavond 7 februari organiseert FASadE, forum voor architectuur en stedenbouw, een Architectuurcafé rond het thema en de uitkomsten van de prijsvraag WHO CARES over oude wijken en toenemende vergrijzing. Rijksbouwmeester Floris Alkemade verzorgt een inleiding, waarna de vijf winnaars hun plan presenteren. Rutger Oolbekkink leidt een discussie met Fleur Imming (wethouder Amersfoort), Anneke Nijhof (conceptontwikkelaar FAME), Onno Bremmers (Woonzorg Nederland), Endry van Velzen (De Nijl Architecten) en Floris Alkemade.

Twintig teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere innovatieve denkers hebben vorig jaar hun ideeën uitgewerkt voor toekomstbestendige woonwijken in Rotterdam, Almere, Groningen en Sittard-Geleen in de prijsvraag Who Cares. De jury, onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester, wees voor iedere wijk een winnaar en een runner-up aan en kende twee eervolle vermeldingen toe aan plannen voor Sittard-Geleen. Voor Almere werden zelfs twee winnaars benoemd. De jury benadrukte tijdens de bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag dat alle inzendingen een bron van inspiratie zijn voor andere woonwijken.
De prijsvraag Who Cares verliep, in samenwerking met Architectuur Lokaal, conform Kompas bij Prijsvragen.

Architectuurcafé
De impact van de prijsvraag is groot. Het onderwerp leeft bij veel partijen en gemeenten. Het aantal 65-plussers verdubbelde bijna vanaf 2014 van 2,4 miljoen naar 4,6 miljoen in 2040. Vereenzaming is het grootste risico van ouder worden. Kunnen we dat probleem met toekomstgerichte visies en initiatieven oplossen en tevens zorgen voor de ruimtelijke en duurzame vernieuwing van naoorlogse wijken?
De vijf prijswinnende plannen die gepresenteerd worden:

  • Rotterdam: Who Dares Carnisse 2027, Pi de Bruijn, Erik Vrieling, Annemarie van Went en Eric van Noord (de Architekten Cie), Esther Akkerman-Dwars en Emilie van Erven Dorens (Syntrus Achmea real Estate & Finance), Hugo Beschoor Plug (BPvF), Michiel van Driessche (Felixx Landscape Architects & Planners), Joep Arts (Stec Groep), Onno Dwars en Nicole Terlouw (Ballast Nedam Development), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis);
  • Sittard-Geleen: De wijk als (t)huis, Marieke Cloosterman (RosRobuust), Hanna Smeets (Provincie Limburg), Jeroen Verbeek en Vera Hetem (bureau Verbeek), Hélène Houben (houben architectuur);
  • Almere Haven: BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes, Peter van Assche, (bureau SLA), Bart Lammers (wijkontwikkeling en zorg), Kirsten Hannema (publicist), Renet Korthals Altes (Make Space 4 Play), Ruud van der Kind (+Vijf, Pameijer);
  • Almere Haven: Expeditie Almere Haven, Berci Florian (DeVRBLDNG BV), Jan Poolen (ZEEP architects and urban designers), Jolanda Cavalini (Zorggroep Almere), Onno Bremmers, (Zorghuisvesting), Cees van Boven (Woonzorg Nederland), Sytse Dugour, (Cinnovate), Jet Brinker (Welzijn);
  • Groningen: Care 2 Share Oosterparkwijk, Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen (NOHNIK architecture and landscapes), Patrick Jansen (bureau HHM), Willem Bossers (BeweegStrateeg), Tim Burmanje en Chantal Robbe (Stadkwadraat).

Datum en locatie
Datum: woensdag 7 februari 2018, 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Locatie: Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 Amersfoort
Meer informatie: janpoolen@zeep.eu en j.vanderwerff@fasade.nl
Aanmelden: adinda.vanwely@fasade.nl

Klik hier voor een terugblik, die fasade achteraf publiceerde.

WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.
De Open Oproep WHO CARES is uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal conform Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding wordt breed onderschreven door (rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.