Publieksbijeenkomst Dutch Design Week: Nieuwe perspectieven voor het platteland

Archief nieuwsbericht | 9 oktober 2018 | 22 oktober 2018 | Eindhoven

Op 22 oktober is prijsvraag Brood en Spelen te gast op de Dutch Design Week. De initiatiefnemers van de prijsvraag, Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman (Rijksadviseur) nodigen samen met de provincie Noord-Brabant graag iedereen uit voor de publieksbijeenkomst Nieuwe Perspectieven voor het platteland.
Bij deze bijeenkomst wordt u meegenomen in de thematiek en de achtergronden van de prijsvraag Brood en Spelen. Welke thema’s spelen er op het platteland? Hoe helpt de prijsvraag bij het zoeken naar nieuwe perspectieven voor het platteland? De winnaars van de prijsvraag lichten toe wat hun drijfveren zijn en wat ze mee maken op weg naar realisatie van hun plannen.

Programma

 • 15.00 uur: Inloop
 • 15.30 uur: Opening en welkom door Gedeputeerde Erik van Merrienboer
 • 15.40 uur: Nieuwe perspectieven voor het platteland door Floris Alkemade 
  De juryvoorzitter van de prijsvraag spreekt over zijn visie op het landelijke gebied en wat ontwerpers kunnen bijdragen aan de noodzakelijke verandering.
 • 15.55 uur: Inspiratie door fotograaf Henk Wildschut
  Toen fotograaf Henk Wildschut in 2012 zich ging verdiepen in het onderwerp Voedsel zat hij zelf vol vooroordelen over de voedselindustrie. Die was in zijn ogen oneerlijk, ongezond en onethisch. Maar al snel bleken deze aannames iets te kort door de bocht te zijn. Henk Wildschut duikt in de beeldvorming van deze tijd en neemt ons mee in zijn fotografisch verhaal over beeld versus de realiteit van het boerenleven.
 • 16.30 uur: 'Brandend Zand' en 'Verbeelding in schemergebied' door Bart de Zwart en Hans Peter Benschop
  Bart de Zwart en Hans Peter Benschop sporen aan om door te dringen tot de logica van de zandgronden en deze aan te grijpen als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen: "Niemand weet in een complexe wereld wat de drijvende krachten van verandering zullen zijn. Er zit niets anders op dan ergens te beginnen".
 • 16.55 uur: Voordracht door Stadschroniqueur van 's-Hertogenbosch Erik Alink
 • 17.00 uur: Afsluiting en borrel

Praktische gegevens
Locatie: Seats2meet Eindhoven, zaal Saal
Adres: Strijp S, Torenallee 24
Kosten: deze bijeenkomst is gratis toegankelijk. Een toegangskaart voor de DDW is niet noodzakelijk.

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. De prijsvraag in samenwerking met Architectuur Lokaal.