Projecten

Herbestemming & Erfgoed

Architectuur Lokaal brengt Nederlands ontwerptalent naar Duitse markt

Archief uitwisseling | april 2012 | Keulen
Een Duitse projectontwikkelaar heeft Architectuur Lokaal om verdere samenwerking gevraagd bij het onderzoeken van mogelijkheden voor herontwikkeling van grote gebouwen in kleine eenheden, aan de hand van Nederlandse ervaringen en ideeën. Dit is een van de resultaten van de vakontmoeting van jonge...

De Olifantenkooi/YD2M2: Leegstand Sloterdijk

Archief bijeenkomst | februari - maart 2012
Met vijf intelligente presentaties is De Olifantenkooi over leegstand afgerond. In aanwezigheid van diverse deskundigen en experts en pandeigenaren presenteerden de teams financiële, ruimtelijke en pop-up scenario's voor de kortere en de langere termijn. Wethouder Freek Ossel zei onder de...

Der Elefantenkäfig: Olifantenkooi naar Duitsland

Archief uitwisseling | 12 en 24 april 2012 | Keulen
Op 12 april vindt de eerste Elefantenkäfig plaats in Keulen. Jonge Duitse en Nederlandse ontwikkelaars en ontwerpers ontmoeten elkaar voor het eerst, om de Nederlandse kennis en conceptuele denkkracht en de Duitse deskundigheid in het bouwen uit te wisselen. Deze bijeenkomst is een nieuwe...

Aanmelding excursie herbestemming #4 naar Gouda geopend

Archief excursie | 18 april 2012 | 12:00 - 17:30 | Gouda
De eerstvolgende Architectuur Lokaal-excursie naar herbestemmingsprojecten vindt plaats op 18 april in Gouda. U kunt zich nu aanmelden voor deelname. Herbestemming van stedelijke gebieden wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Het is een goed middel voor het versterken van bestaande...

Excursie herbestemming #3 Den Haag

Archief excursie | 7 maart 2012 | 12:00 - 17:30 | Den Haag
De reeks excursieprogramma's van Architectuur Lokaal naar herbestemmingsprojecten wordt in 2012 voortgezet: op 7 maart naar Den Haag, op 18 april naar Gouda, op 23 mei naar Utrecht en op 27 juni naar Arnhem. U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan de excursie naar Den Haag. Herbestemming van...

Excursie herbestemming #2 Amsterdam

Archief excursie | 7 december 2011 | Amsterdam
Herbestemming en gebiedsontwikkeling #2 gaat naar Amsterdam. Hier zal een bezoek gebracht worden aan  Het Sieraad, Tulip Inn, Pniëlkerk, Colour Kitchen. Een leegstaand gebouw is een last voor de eigenaar en een ramp voor de omgeving. Omgekeerd kan herbestemming een belangrijke impuls vormen...

Herbestemming en zorg

Archief werkconferentie, excursie | 24 november 2011 | Hilversum en Utrecht
Werkconferentie en excursie naar aanleiding van het onderzoek Leven zonder zorg, nieuwe functies voor zorgvastgoed. Dit onderzoek naar herbestemming voor en van gebouwen voor wonen en zorg is het derde uit een reeks van drie. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal...

Oud gebouw – Nieuw gebruik

Archief lezing | 8 september 2011 | Gouda
Themadag over herbestemming van monumenten. Architectuur Lokaal is gevraagd een lezing te geven over herbestemming en opdrachtgeverschap. In het ochtendprogramma komen keuzes en dilemma’s van herbestemming van monumenten aan bod. Vaak zijn er ideeën genoeg, maar hoe zorg je dat er...

Tien iconen van Dudok Wonen

Archief lezing | 6 september 2011 | Hilversum
Lezing over de tien iconen van Dudok Wonen. Ruim 2.000 woningen van Dudok Wonen hebben de status van Rijksmonument, gemeentelijk monument of behoren tot een beschermd stads- of dorpsgezicht. Afgezet tegen het totale bezit van 7.000 woningen is het dan ook bijna niet meer dan...

Forten in Revisie

Archief excursie | 26 september 2007
Excursie naar vier forten met bijzondere vormen van hergebruik in Muiden, Loosdrecht, Utrecht en Vijfhuizen. Architectuur Lokaal organiseerde samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie een excursie langs een aantal forten in het midden van het land, die interessant zijn vanwege de vorm...