Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

nieuwsbericht | 1 december 2017 | 2 april 2018, 12:00 uur

In 2017 haalde Nederland nog geen zes procent van de energiebehoefte uit andere dan fossiele energiebronnen. We willen wel duurzame energie maar zonder landschapspijn in onze leefomgeving. Toch vragen windmolens en zonneparken ruimte. Omdat we niet beschikken over een nog lege dertiende provincie, is het de kunst om bestaande ruimtelijke kwaliteiten beter te benutten. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook ons landschap mooier maken? Om antwoorden op deze vraag te vinden schrijft de Coöperatieve Vereniging NederLandBovenWater de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd wordt om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

De wil tot verduurzaming
Nederland is één groot energielandschap maar door onze decennialange gewenning aan gemakkelijk te importeren aardolie en te winnen aardgas lijken we dat te zijn vergeten. Maar in een land dat internationaal wordt geroemd vanwege technologische en sociale innovaties en het jongleren met water en ruimte leeft de wil tot verduurzaming breed. Energie spreekt daarbij aan omdat niemand zonder kan en er concrete handelingsperspectieven bestaan. Dit gegeven staat in schril contrast met weerstand tegen windmolens of windparken.

Prijsvraag
Een prijsvraag is een geëigend middel om de creativiteit in de samenleving boven water te tillen. Niet van bovenaf zeggen hoe het moet maar van binnenuit laten zien hoe het mogelijk wel kan. Daarom nodigt NederLandBovenWater teams van particuliere coöperaties, verenigingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, ontwerpers, energiespecialisten, installateurs, duurzame ondernemers, ontwikkelaars, investeerders, adviseurs en alle anderen uit, die inspirerende en uitvoerbare ideeën op het gebied van duurzame energie kunnen ontwikkelen. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het landelijk gebied gaat het om het gebied rond de A16, in het stedelijk gebied om het grondgebied van de gemeente Zwolle en in het waterlijk gebied om het Zeeuwse zoute water.

Reglement
De prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied verloopt in twee ronden.
In de eerste ronde ligt de focus op een visie. De jury selecteert per gebied maximaal drie inzendingen. De inzenders van de geselecteerde visies worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie. Elk van deze teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 15.000 excl. btw.
In de tweede ronde wijst de jury per gebied één winnaar aan. Elk winnend team ontvangt een prijzengeld van € 25.000 excl. btw. De vergoedingen en het prijzengeld zijn ter beschikking gesteld door Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf.
De prijsvraag verloopt via deze webpagina. Het reglement en de bijlagen kunt u hiernaast downloaden. Het reglement is opgesteld aan de hand van Kompas light Prijsvragen.
De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed.

Informatiebijeenkomsten en vragen
Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld via onderstaand vragenformulier. De eerste vragenronde sluit op 14 december 2017.
In januari organiseert NederLandBovenWater drie informatiebijeenkomsten: 
- op donderdag 18 januari in Breda: landelijk gebied
- op dinsdag 23 januari in Middelburg: waterlijk gebied
- op donderdag 25 januari in Zwolle: stedelijk gebied
Informatie over de locaties en programma's worden tijdig op deze website gepubliceerd. U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor deze bijeenkomsten.
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat wordt gepubliceerd op deze webpagina.

Aanmelden informatiebijeenkomst Energielandschap van de Toekomst

Jury
De inzendingen voor de prijsvraag worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker, oud-minister van VROM.
De jury bestaat verder uit:

  • Floris Alkemade Rijksbouwmeester
  • Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele
  • Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL
  • Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven.

Per gebied wordt de jury aangevuld met een gebiedsjury.
Voor het landelijk gebied:

  • Christel Eversdijk landschapsarchitect gemeente Breda
  • Dimph Rubbens voorzitter Gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk

Voor het stedelijk gebied:

  • Bart Buijs directeur Het Oversticht
  • Pien van der Does directeur Fysiek gemeente Zwolle

Voor het waterlijk gebied:

  • Liz van Duin directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta
  • Ben de Reu gedeputeerde Provincie Zeeland

Secretaris van de prijsvraag is Peter van Rooy (NLBW), tevens voorzitter technische commissie, zonder stemrecht.

Deelname
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het inzenden van de benodigde documenten.
De inzendtermijn sluit op maandag 2 april 2018 om 12.00 uur (middag).

Registreren deelname Energielandschap van de Toekomst