In samenwerking met Kenniscentrum Ruimte-OK

Nieuw handboek voor verbouwen van scholen

Archief bijeenkomst | 10 juni 2015 | 14:30 - 17:00
Het verbouwen van een schoolgebouw is een ingewikkelde aangelegenheid voor schoolbesturen. De Scholenbouwatlas biedt hulp. Dit nieuwe handboek geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont honderd inspirerende voorbeelden van verbouwingen in Nederland. Het boek wordt op 10 juni...

Scholenbouwfeuilleton #4: Samenwerken loont

Uniek in Nederland: de doordecentralisatie - een nieuwe relatie met schoolbesturen- van de gemeente Breda. Onderwijshuisvesting vraagt, gezien de verdeling van middelen en verantwoordelijkheden, om samenwerking en vertrouwen tussen gemeenten en schoolbesturen. In Breda is een verregaande...

Scholenbouwfeuilleton #3: Aan de slag met de Transitieatlas

Is Peter Meijboom, zie hier voor deel 2 van de feuilleton, na oplevering van de brede school Houthaven al weer druk met de bouw van een compleet nieuwe school in Amsterdam, aan de andere kant van het land, in de Achterhoek, zijn er juist te veel scholen. En Gelderland is niet de enige...

Scholenbouwfeuilleton #2: Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs – nieuw instrument, nieuwe kansen

In maart dit jaar lanceerde Ruimte-OK het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs. De brede school Houthaven van Marlies Rohmer, de eerste school die voldoet aan de kwaliteitscriteria van het kader, werd onlangs opgeleverd. “De kwaliteit die hier is gerealiseerd, is, heel eerlijk gezegd,...

Scholenbouwfeuilleton #1: Introductie op de problematiek

Onderwijshuisvesting is actueel. Vanaf 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen voor primair onderwijs overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Scholen zijn vanaf dan zelf meer verantwoordelijk voor de integrale aanpak van het...