Winnaar van de derde Ymere NAi prijsvraag 2011

Archief nieuwsbericht | 2011

Winnaars Ymere-NAi prijsvraag New Harloheim 2011

De winnaar van de derde Ymere NAi prijsvraag 2011, ‘New Harloheim’, is het team van hoofdontwerpers Joep van der Veen en Tom Bokkers met het plan ‘Kettingreactie- Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek’.

De prijsvraag stond dit jaar in het teken van Haarlem, in het bijzonder Haarlem-Oost, en hoe dit gedeelte van de stad zich kan ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Naast een geldbedrag van € 12.500,- krijgt het winnende team de opdracht om hun visie verder uit te werken in een tentoonstelling in de vorm van een ontwerpatelier die vanaf 26 november 2011 te zien is in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en vanaf april 2012 in Haarlem.

Winnend voorstel
In de visie van het team van Van der Veen en Bokkers krijgt Haarlem-Oost verschillende kleine impulsen die uiteindelijk een kettingreactie veroorzaken. ‘Kettingreactie’ sprak de jury vooral aan, omdat het inspireert tot verder denken. „Het team heeft oog gehad voor de plaats van het plangebied in de wijdere omgeving en voor het karakter van de regio. Het regelt niet meer dan nodig is. Er blijft ruimte voor de toekomst door het achterwege laten van de gebruikelijke opsplitsing van woonmilieus.”, zo leest het juryraport. Een gedeelde tweede plaats ging naar ‘Ringstad’ van het team van XML Architecture Research Urbanism en ‘Creating Class’ van het team van hoofdontwerper Camila Pinzon Cortes.

Prijsvraag
Het NAi en woningcorporatie Ymere schrijven elke twee jaar een prijsvraag uit voor architectuur, beeldende kunst, landschapsarchitectuur en stedenbouw. New Harloheim is de derde editie van de prijsvraag. De keuze viel dit jaar op Haarlem vanwege de complexiteit en breedte van de opgave in dit gebied. Mede daarom was de prijsvraag alleen uitgeschreven voor multi-disciplinaire teams, zodat zaken die ver van de architectuur liggen ook aangeraakt konden worden. „De Ymere NAi prijsvraag voor Haarlem Oost brengt creativiteit van ontwerpers, durf van opdrachtgevers en bestuurlijke verantwoordelijkheid van een gemeente bij elkaar in een opgave waar heel Nederland van kan leren”, aldus NAi directeur Ole Bouman.
De discussie die de opgave op gang heeft gebracht, moet het begin zijn van een inspirerende langetermijnvisie voor het gebied. Uit de 33 inzendingen werden 7 teams genomineerd, waarvan uiteindelijk ‘Kettingreactie’ met de prijs naar huis ging.

Jury
De jury bestond uit Ton Venhoeven, Rijksadviseur voor de infrastructuur, Max van Aerschot-stadsbouwmeester Gemeente Haarlem, Elma van Boxel, medeoprichter en partner ZUS
Architecten, Ewald Engelen, hoogleraar Politieke Geografie Universiteit van Amsterdam, Mary Hoogerbrugge,merk-/marketingexpert en mede-oprichter en partner De Positioneerders, Maurits Schaafsma, Senior Planoloog Airport Development Schiphol Group en Hans Venhuizen, oprichter en directeur bureau Venhuizen.

Dirk Bergvelt van Architectuur Lokaal was penvoerder van de jury.