Bouwmeesters

Gemeente Midden-Delfland

Sinds 2017 is Jandirk Hoekstra polderarchitect voor de gemeente Midden-Delfland.Hij treedt op als adviseur bij bouwplannen in het buitengebied. Als polderarchitect is hij een dag in de twee weken aanwezig in Midden-Delfland. De gemeente zet zich in om het landelijk gebied open en groen te houden en...

Gemeente Midden-Groningen

2019 - heden, Enno Zuidema, dorpsbouwmeester Enno Zuidema is door Overschild, een van de dorpen in de gemeente Midden-Groningen, benoemd als dorpsbouwmeester. Hij adviseert als onafhankelijk deskundige via de welstandscommissie het college van burgemeester en wethouders over de ruimtelijk...

Gemeente Oss

2008 - heden, Martin Hagreis, stadsontwerper Martin Hagreis is sinds februari 2008 als stadsontwerper in vaste dienst van de gemeente Oss. Hij adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd. Het opstellen van het architectuurbeleid behoort dat één van zijn taken. Hagreis wil...

Gemeente Sittard-Geleen

2007 - 2016, Pascal Wauben, stadsstedenbouwkundige Pascal Wauben was van mei 2007 tot en met december 2016 stadsstedenbouwkundige van de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd aangesteld door het College van B&W; zijn functie was vastgelegd in het gemeentelijk functieboek. Aanvankelijk trad...

Gemeente Utrecht

Tot 1954, Wim van Hoorn, gemeentearchitect W.C. van Hoorn was gemeentearchitect van de gemeente Zuilen, en kwam na de samenvoeging van Zuilen met de gemeente Utrecht aldaar in gemeentelijke dienst. De functie is in Utrecht te voeren is tot in de 16e eeuw Voorgangers: Ca. 1930 | Johannes Izak...

Gemeente Voorst

2012 - heden, Willem van Oorschot, gemeentebouwmeester Sinds januari 2012 is Willem van Oorschot in vaste dienst van de gemeente Voorst als gemeentebouwmeester. Van Oorschot heeft een breed takenpakket op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Zijn functie is...

Provincie Fryslân

2008 - heden, Team Ruimtelijke Kwaliteit De provincie Fryslân beschikt vanaf 2008 over een eigen Team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is een multidisciplinair team van deskundigen dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van ruimtelijke opgaven in Fryslân. Het team maakt deel uit van de...

Provincie Gelderland

2003 - heden, Elbert van der Linden, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als adviseur ruimtelijke kwaliteit geeft Elbert van der Linden handen en voeten aan het soms abstracte begrip ruimtelijke kwaliteit (of omgevingskwaliteit). Wat is het, wie bepaalt het en wanneer (en waarom) en vooral...

Provincie Groningen

2015 - heden, Francien van Soest, Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Francien van Soest is sinds 2015 provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de provincie Groningen. In deze functie geeft zij beleidsadvies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap. Onderdeel...

Provincie Noord-Brabant

2014 - heden, Anne van Kuijk en Eltjo Kugel, provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK) Anne van Kuijk en Eltjo Kugel zijn de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) van de provincie Noord-Brabant. Zij vervullen deze taak naast hun andere werkzaamheden bij de provincie en...