Bouwmeesters

Gemeente Midden-Delfland

Ben Kuipers is per 1 maart 2021 benoemd tot nieuwe polderarchitect. Als polderarchitect is hij een dag in de twee weken aanwezig in Midden-Delfland. In zijn functie zorgt hij ervoor dat de kwaliteiten van het gebied richtinggevend worden én blijven bij ruimtelijke planvorming en beleid. Evenals...

Gemeente Midden-Groningen

2019 - heden, Enno Zuidema, dorpsbouwmeester Enno Zuidema is door Overschild, een van de dorpen in de gemeente Midden-Groningen, benoemd als dorpsbouwmeester. Hij adviseert als onafhankelijk deskundige via de welstandscommissie het college van burgemeester en wethouders over de ruimtelijk...

Gemeente Oss

2008 - heden, Martin Hagreis, stadsontwerper Martin Hagreis is sinds februari 2008 als stadsontwerper in vaste dienst van de gemeente Oss. Hij adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd. Het opstellen van het architectuurbeleid behoort dat één van zijn taken. Hagreis wil...

Gemeente Sittard-Geleen

2007 - 2016, Pascal Wauben, stadsstedenbouwkundige Pascal Wauben was van mei 2007 tot en met december 2016 stadsstedenbouwkundige van de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd aangesteld door het College van B&W; zijn functie was vastgelegd in het gemeentelijk functieboek. Aanvankelijk trad...

Gemeente Utrecht

Tot 1954, Wim van Hoorn, gemeentearchitect W.C. van Hoorn was gemeentearchitect van de gemeente Zuilen, en kwam na de samenvoeging van Zuilen met de gemeente Utrecht aldaar in gemeentelijke dienst. De functie is in Utrecht te voeren is tot in de 16e eeuw Voorgangers: Ca. 1930 | Johannes Izak...

Gemeente Voorst

2012 - heden, Willem van Oorschot, gemeentebouwmeester Sinds januari 2012 is Willem van Oorschot in vaste dienst van de gemeente Voorst als gemeentebouwmeester. Van Oorschot heeft een breed takenpakket op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Zijn functie is...

Gemeente Zoetermeer

Ronald Knappers is per 1 oktober 2021 benoemd als stadsbouwmeester van de gemeente Zoetermeer.Hij gaat voor een periode van vier jaar fungeren als onafhankelijk adviseur voor het welstands- en erfgoedbeleid en de ruimtelijke kwaliteit.  Daarnaast is hij voorzitter van de Commissie Ruimtelijke...

Gemeenten Overijssel

Het Oversticht, de regionale welstands- en monumentenorganisatie van de provincie Overijssel, organiseert welstandsadvisering in verschillende vormen voor gemeenten in Overijssel; een deel van Flevoland; zuidwest Drenthe en Elburg. Zij ondersteunt gemeenten met als doel: een betere ruimtelijke...

Provincie Fryslân

2008 - heden, Team Ruimtelijke Kwaliteit De provincie Fryslân beschikt vanaf 2008 over een eigen Team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is een multidisciplinair team van deskundigen dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van ruimtelijke opgaven in Fryslân. Het team maakt deel uit van de...

Provincie Gelderland

2003 - heden, Elbert van der Linden, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als adviseur ruimtelijke kwaliteit geeft Elbert van der Linden handen en voeten aan het soms abstracte begrip ruimtelijke kwaliteit (of omgevingskwaliteit). Wat is het, wie bepaalt het en wanneer (en waarom) en vooral...