Bouwmeesters

Gemeente Midden-Groningen

2019 – heden | Enno Zuidema | dorpsbouwmeester Enno Zuidema is door Overschild, een van de dorpen in de gemeente Midden-Groningen, benoemd als dorpsbouwmeester. Hij adviseert als onafhankelijk deskundige via de welstandscommissie het college van burgemeester en wethouders over de ruimtelijk...

Gemeente Oss

2008 - heden | Martin Hagreis | stadsontwerper Martin Hagreis is sinds februari 2008 in als stadsontwerper in vaste dienst van de gemeente Oss. Hij adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd. Het opstellen van het architectuurbeleid behoort dat één van zijn taken. Hagreis wil...

Gemeente Sittard-Geleen

2007 - 2016 | Pascal Wauben | stadsstedenbouwkundige Pascal Wauben was van mei 2007 tot en met december 2016 stadsstedenbouwkundige van de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd aangesteld door het College van B&W; zijn functie was vastgelegd in het gemeentelijk functieboek. Aanvankelijk trad...

Gemeente Voorst

2012 - heden | Willem van Oorschot | gemeentebouwmeester Sinds januari 2012 is Willem van Oorschot in vaste dienst van de gemeente Voorst als gemeentebouwmeester. Van Oorschot heeft een breed takenpakket op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Zijn functie is...

Provincie Fryslân

2008 - heden | Team Ruimtelijke Kwaliteit De provincie Fryslân beschikt vanaf 2008 over een eigen Team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is een multidisciplinair team van deskundigen dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van ruimtelijke opgaven in Fryslân. Het team maakt deel uit van de...

Provincie Gelderland

2003 - heden | Elbert van der Linden | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als adviseur ruimtelijke kwaliteit geeft Elbert van der Linden handen en voeten aan het soms abstracte begrip ruimtelijke kwaliteit (of omgevingskwaliteit). Wat is het, wie bepaalt het en wanneer (en waarom) en...

Provincie Groningen

2021 - heden | Francien van Soest | Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Francien van Soest is sinds 2015 provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de provincie Groningen. In deze functie geeft zij beleidsadvies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap. Onderdeel...

Provincie Noord-Brabant

2014 - heden | Anne van Kuijk en Eltjo Kugel | provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK) Anne van Kuijk en Eltjo Kugel zijn de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) van de provincie Noord-Brabant. Zij vervullen deze taak naast hun andere werkzaamheden bij de provincie en...

Provincie Noord-Holland

2019 - 2021 | Steven Slabbers | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert Steven Slabbers het bestuur van de provincie Noord-Holland (on)gevraagd over actuele regionale ruimtelijke opgaven zoals duurzame verstedelijking,...

Provincie Utrecht

2015 - heden | Paul Roncken | adviseur ruimtelijke kwaliteit De provincie Utrecht werkt sinds 2009 met een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit. Paul Roncken heeft deze functie per 1 december 2015 overgenomen van Ingeborg Thoral. Hij adviseert Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht...