Bouwmeesters

Gemeente Enschede

2004 - 2013, Ton Schaap, stadsstedenbouwer Ton Schaap werd als stadsstedenbouwer (extern, 1 dag per week) van de gemeente Enschede aangesteld op initiatief van wethouder Roelof Bleker. Bleker had bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek, waar in het jaar 2000 de vuurwerkramp had plaatsgevonden,...

Gemeente Groningen

2021 - heden, Nathalie de Vries, stadsbouwmeester Nathalie de Vries volgde op 1 januari 2021 Jeroen de Willigen op als stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Ze staat aan het hoofd van het Atelier Stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester van Groningen geeft gevraagd en ongevraagd advies over...

Gemeente Haarlem

2019 - heden, Willem Hein Schenk, stadsadviseur Het College van B&W van de gemeente Haarlem heeft Willem Hein Schenk op 1 mei 2019 benoemd tot stadsadviseur van Haarlem voor een periode van drie jaar. Het college heeft gekozen voor invulling van de functie in de vorm van een...

Gemeente Haarlemmermeer

2017 - heden, Joop Slangen, polderarchitect De Polderarchitect is een senior adviseur voor de ontwikkeling van de Haarlemmermeer. De gemeente van het teruggewonnen Haarlemmer Meer (1855) ligt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden. De gemeente is zeer...

Gemeente Heerlen

2001 - 2006, Ton van Mastrigt, stadsbouwmeester Ton van Mastrigt was full time stadsbouwmeester van Heerlen van 2001 tot 2006, in vaste dienst. Zijn functie werd in de gemeentelijke verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gelet op de Woningwet, ook wel 'stadsarchitect' genoemd. Hij was...

Gemeente Helmond

1985 - 2001, Herman Mens, stadsontwerper Herman Mens was stadsontwerper van de gemeente Helmond in vaste dienst. Gedurende deze periode werd de aandacht voor architectuur steeds belangrijker. Mens werkte als adviseur van de wethouder en de staf van de Dienst Stadsontwikkeling, als senior...

Gemeente Hilversum

2011 - 2014, Chris Vanderheyden, stadsbouwmeester Chris Vanderheyden werkte van juli 2011 tot en met december 2014 als stadsbouwmeester voor de gemeente Hilversum (0,3 fte). Zij was voorgedragen door het College van B&W en aangesteld door de gemeenteraad. De functie was vastgelegd in...

Gemeente Leeuwarden

1981 - 1993, Hans Heijdeman, stadsarchitect Hans Heijdeman was stadsarchitect van Leeuwarden van 1981 tot 1993 (vaste aanstelling). Zijn functie betrof architectonische en stedenbouwkundige advisering aan het College van B&W; hij was het architectonische, culturele 'geweten' binnen de dienst...

Gemeente Leiden

2017 - heden, Hilde Blank, stadsbouwmeester De gemeente Leiden wordt geconfronteerd met stevige gemeentegrens overschrijdende opgaven, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. De stad heeft daar de ambitie voor het realiseren van een meer inclusieve samenleving aan...

Gemeente Meppel

2020 - heden, Arnoud Olie, stadsbouwmeester Nieuwveense Landen, dorpsbouwmeester Danninge Erve Zuid. Arnoud Olie is door de gemeenteraad  benoemd tot stadsbouwmeester in de gemeente Meppel (Nieuwveense Landen/Danninge Erve Zuid). Hij is vanaf 2020 als stadsbouwmeester betrokken bij de...