Architectuurcentra

Architectuurcentra


Middelburg – CBK Zeeland

CBK Zeeland is een actief centrum voor beeldende kunsten, vormgeving en architectuur. De organisatie ondersteunt en informeert kunstenaars, vormgevers en architecten en stimuleert de onderlinge samenwerking. Het centrum ontwikkelt activiteiten die er toe bijdragen dat er meer kunst te zien is in...Nagele – Museum Nagele

Het museum stelt de architectuur centraal in haar permanente expositie. Daarnaast organiseert museum Nagele wisselexposities waarin architectuur en beeldende kunst een belangrijke rol spelen. De permanente architectuurexpositie gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Nagele en haar unieke plaats in...

Nieuwe steden in de polder: ruimte en leegte

Archief bijeenkomst | 25 april 2015 | 0:00 - 0:00 | Schouwburg | Almere
Laagbouw in het groen, kindvriendelijke wijken, ruimte en gemak. Dat waren sleutelbegrippen in de jaren 70, de tijd van de groeikernen. Almere en Lelystad hebben nu te maken met minder groei dan voorzien. Uitgestrektheid wordt eerder een last dan een luxe. Het is moeilijk het aanbod van...