Architectuurcentra

Architectuurcentra

De aanloopstraten van Leeuwarden en Dokkum

Archief 24 november 2015 | 13:00 - 17:00 | ARK Fryslân | t/o Nieuweweg 3, Leeuwarden
Op 24 november 2015 organiseert ARK Fryslân samen met Architectuur Lokaal de expertmeeting Leeuwarden-Dokkum. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Atlas op Tournee, naar aanleiding van de Atlas van de verstedelijking in Nederland, 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens de...

Delft – Delft Design

Ontwerpersvereniging Delft Design stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden binnen hun beroepsuitoefening als ontwerper met al hetgeen daartoe behoort.Eén van de doelstellingen van de vereninging is het stimuleren van het openbare debat over ontwerpende...

Den Bosch – BAI

Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) wil bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst. Bosch Architectuur Initiatief Postbus 716 5201 AS Den Bosch NB T...

Den Haag – International Federation for Housing and Planning (IFHP)

  International Federation for Housing and Planning (IFHP) Binckhorstlaan 36 2516 BE Den Haag E info@ifhp.org

Den Haag – Stroom

Stroom Den Haag, in 1989 opgericht als onafhankelijke stichting, is een kunst- en architectuurcentrum met een breed scala aan activiteiten. Het programma richt zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving op de stedelijke omgeving. Stroom Den Haag beeldende kunst t/m...

Den Helder – Stichting Triade

Triade is hét centrum voor kunsteducatie in Den Helder: muziek, dans, theater, beeldend, fotografie, MediaLab en schoolprojecten. Ze zijn veelzijdig en creatief en bieden voor jong en oud cursussen, workshops en andere inspirerende activiteiten. Triade kan aan vele vragen vanuit het onderwijs...


Deventer – Architectuurcentrum Rondeel

De hoofddoelstelling van de Stichting Architectuurcentrum Rondeel is het stimuleren van de belangstelling voor architectuur en stedenbouw bij het publiek, opdrachtgevers, beleidsmakers (van gemeente tot provincie), ontwikkelaars en bouwers. De stichting tracht deze doelstelling te...


Diepenheim – Kunstvereniging Diepenheim

Kunstvereniging Diepenheim is het centrum (in de periferie), het vertrekpunt voor hedendaagse en actuele kunst, vormgegeven door het organiseren van tentoonstellingen en projecten. Elke keer resulterend in prikkelende ruimtelijke kunst, kunst in de openbare ruimte en tekenkunst. Kunstvereniging...