Meesterklas Scholenbouw 2016 – Sturen, delegeren of participeren?

Archief nieuwsbericht | 11 mei 2016 | 13:00 - 21:00 | Arcam, Amsterdam

Onderwijshuisvesting is een beleidsterrein dat raakt aan meerdere sociaal-maatschappelijke thema’s zoals jeugd, zorg en gezondheid. In het sociale domein is een aantal decentralisaties en veranderingen gaande, zoals de budgetverschuiving met betrekking tot het buitenonderhoud en aanpassingen van onderwijsgebouwen.

Bestuurders waren op woensdag 11 mei 2016 bijeen voor de Meesterklas ‘Scholenbouw – Sturen, delegeren of participeren?’ bij ARCAM in Amsterdam om met elkaar van gedachten te wisselen over hun rol bij onderwijshuisvesting. Vragen die aan de orde kwamen waren o.a. Hoe kunt u met minder budget en zeggenschap dan voorheen toch de gewenste invloed uitoefenen? Wilt u in de ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijk vastgoed – en onderwijshuisvesting in het bijzonder – sturend, participerend of delegerend optreden? Welke rol kan ontwerp hierin spelen? Voor meer informatie over recente wijzigingen in regelgeving is de brochure raadplegen.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Architectuur Lokaal en Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deelnemers waren de wethouders (en hun ambtenaren) van de gemeenten Gouda, Hollands Kroon, Leidschendam-Voorburg, Eindhoven en Oegstgeest.

De dag werd inhoudelijk begeleid door Ed Peters (bestuursadviseur voor gemeenten & Expert bij Ruimte-OK), Robbert Jan Piet (schoolbestuurder Ronduit Openbaar Onderwijs Alkmaar & voormalig wethouder Economie, Duurzaamheid & Onderwijs bij gemeente Heerhugowaard), en Wilma Kempinga en Tjeerd Wessel (Mevrouw Meijer). Eigen ervaringen uit de praktijk kwamen uitgebreid aan bod. Wethouders wisselden hun kennis uit en konden vragen stellen aan de adviseurs.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie logoDeze Meesterklas Scholenbouw wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.