Lezing Dirk Sijmons over Energie en Klimaat bij manifestatie ‘Grensverleggers’

nieuwsbericht | 4 september 2018

Voor het eerst sinds het klimaatakkoord van 2015 is een landelijk overzicht van de ruimtelijke impact van de energietransitie in detail op kaart gezet in Energie & Ruimte, een nationaal perspectief. De publicatie kwam onder regie van Deltametropool en in opdracht van de ministeries van EZ, I&M en BZK tot stand. Het project Energie en Ruimte werd vervolgd met onderzoek naar de ruimtelijke aspecten van de energietransitie, met aandacht voor onder meer energiebesparing, warmte op hoge temperatuur, elektriciteit, warmte bij lage temperatuur, transport en mobiliteit, voedsel en de natuur.
Het collectief van ontwerpers en adviesbureaus Posad, FABRICations, H+N+S, Dirk Sijmons, Marco Vermeulen, Ruimtevolk en NRGlab / Wageningen University publiceerde de resultaten in de Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat. Dezelfde bureaus leverden de ruimtelijke expertise voor de Klimaattafels van minister Wiebes.

Lees meer over het deelprogramma Grenseffecten bij de manifestatie Grensverleggers op 29 november.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Klik hier voor alle praktische informatie.
Deze manifestatie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994). De manifestatie in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van BZK.