Lezing Dirk Sijmons over Energie en Klimaat bij manifestatie ‘Grensverleggers’

nieuwsbericht | 4 september 2018

Voor het eerst sinds het klimaatakkoord van 2015 is een landelijk overzicht van de ruimtelijke impact van de energietransitie in detail op kaart gezet in Energie & Ruimte, een nationaal perspectief. De publicatie kwam onder regie van Deltametropool en in opdracht van de ministeries van EZ, I&M en BZK tot stand. Het project Energie en Ruimte werd vervolgd met onderzoek naar de ruimtelijke aspecten van de energietransitie, met aandacht voor onder meer energiebesparing, warmte op hoge temperatuur, elektriciteit, warmte bij lage temperatuur, transport en mobiliteit, voedsel en de natuur.
Het collectief van ontwerpers en adviesbureaus Posad, FABRICations, H+N+S, Dirk Sijmons, Marco Vermeulen, Ruimtevolk en NRGlab / Wageningen University publiceerde de resultaten in de Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat. Dezelfde bureaus leverden de ruimtelijke expertise voor de Klimaattafels van minister Wiebes.

Lees meer over het deelprogramma Grenseffecten bij de manifestatie Grensverleggers op 29 november.