Juryrapport Herontwikkeling entree AMC Amsterdam

De parkeervoorziening aan de hoofdentree van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam moet worden vervangen. Veranderende omstandigheden in de nabije omgeving, zoals afnemende vastgoedkansen, ontwikkelingen Amstel III en NS-plein, bieden de mogelijkheid om deze opgave in een breder kader te zien. In een nieuw te ontwikkelen stedenbouwkundige visie voor het voorgebied van het AMC kunnen de logistiek, de (openbare) ruimte, het vastgoed en de relatie met de directe omgeving opnieuw gedefinieerd worden. Daarom schreef het AMC in maart 2017 de Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam uit.
De prijsvraag werd georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. Het juryrapport bevat alle informatie over de prijsvraag, waaronder een overzicht van de bijna 500 reacties die achtergelaten door  bezoekers van de tentoonstelling van de uitgewerkte plannen. Het AMC wil tot realisatie van het winnend ontwerp komen en vervult daarbij de rol van opdrachtgever.


Download pdf (gratis)