In de lucht

Architectuur Lokaal, 2012

Gesprekken over bouwcultuur VS <> NL.
Het bevorderen van bouwcultuur en opdrachtgeverschap bij stedelijke ontwikkeling staat wereldwijd  op de agenda. Ook in Amerika is aandacht voor het stimuleren en promoten van inspirerend opdrachtgeverschap. Zo worden er cursussen voor burgemeesters als stadsontwerper gehouden. De Opdrachtgeversschool van Architectuur Lokaal vindt zijn wortels in de Amerikaanse aanpak. Architectuur Lokaal sprak met het Mayor's Institute on City Design, de denktank Brookings Institute, de The Patron of the Year voor de beste opdrachtgever van Chicago en vele andere instellingen in Washington en Chicago.

Het boekje In de lucht, gesprekken over bouwcultuur VS <> NL biedt een momentopname van bouwen in crisistijd in de VS in 14 gesprekken: met architecten, publieke opdrachtgevers, projectontwikkelaars en investeerders, journalisten en architectuurinstellingen, adviseurs en juristen over de informele macht van bloggers, de invloed van buurtbewoners op stadsontwerp, ethiek in architectuur, handel in lucht en hernieuwde aandacht voor walkable urbanism.

De publicatie is er ook verschenen in een Engels editie: In the Air, talks on building culture US <> NL 

Beide publicaties staan ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.