Gemeenteraad Bladel kiest voor kwaliteit Egyptische Poort

nieuwsbericht | 16 november 2017

De gemeenteraad van Bladel heeft unaniem gekozen voor de combinatie van de scenario's Kempische Poort en De Toren van Bladel voor de invulling van De Egyptische Poort. Het eerste scenario verbindt het Kempische bos met de bebouwde kom van Bladel, terwijl het tweede scenario een open maar gezoneerd plangebied voorstelt met een centraal icoon. De scenario’s zijn complementair en zullen samen richting geven aan toekomstige ontwikkelingen. Daarbij zal niet de financiële opbrengst maar de ruimtelijke kwaliteit voorop staan.

Organische ontwikkeling met supervisor
De gemeenteraad heeft op 9 november besloten dat de ontwikkeling van de Egyptische Poort iets bijzonders moet worden (zie video, agendapunt 7). Om de visie voor het gebied goed vast te houden wordt een supervisor aangesteld om initiatieven van derden te toetsen aan de gekozen visie. De Egyptische Poort zal over een langere periode organisch ontwikkeld worden. De raad heeft zich uitgesproken voor twee katalysatoren om ontwikkelingen in het gebied te stimuleren: een ongelijkvloerse verbinding voor langzaam verkeer over/onder de N284 en de aanleg van een plas.

Ontwerpatelier
Eind mei organiseerde Architectuur Lokaal een ontwerpatelier Egyptische Poort, waarin vijftien jonge (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen in samenspraak met de gemeenteraad en belanghebbenden vijf scenario’s ontwikkelden die allen een andere ruimtelijke toekomst voor het gebied tot doel hebben.