Brainstorm de Stad! Bouwmeesters aan het woord

Archief debat | 29 november 2011 | De Vorstin | Hilversum

Brainstorm de stad in de Vorstin Hilversum. Foto Eva Kasbergen

Het debat Brainstorm de stad! Bouwmeesters aan het woord, werd op 29 november 2011 georganiseerd door Museum Hilversum i.s.m. de gemeente Hilversum en Architectuur Lokaal, en vond plaats als een vervolg op de manifestatie De Creatieve Stad.

Hilversum is een stad met een lange traditie op het gebied van hoogwaardige stedenbouw en architectuur. Maar de stad is nog lang niet klaar. En Hilversum wil niet alleen een mooie stad zijn, maar ook een creatieve stad. Vergrijzing, verdichting, verkeer, zorg, media en toerisme zijn thema’s die de toekomstige stad gaan bepalen.

De benoeming van de nieuwe Rijksbouwmeester, Frits van Dongen (in Hilversum bekend van De Vorstin en de nog te bouwen Stationstoren), de aanstelling van stadsbouwmeester Chris Vanderheyden, de werkzaamheden van de Hilversumse architect Koen van Velsen als Spoorbouwmeester en de benoeming van Pieter Broertjes als nieuwe burgemeester, vormde de aanleiding voor een inspirerend debat over de toekomst van de stad dat richting zou kunnen geven bij het verder uitwerken van de Structuurvisie 2030 en hoe Hilversum de traditie op het gebied van stedenbouw en architectuur kan voortzetten in de toekomstige ontwikkelingen.

Het debat is een vervolg op de manifestatie De Creatieve Stad die Museum Hilversum eerder dit jaar organiseerde.