Biobased en natuurinclusief bouwen

Een nieuwe bouwcultuur: ontwerpprijsvraag gemeente Zwolle