Stadsarchitectenoverleg

Archief bijeenkomst | 10 november 2010 | Atelier Rijksbouwmeester | Den Haag

Tijdens deze bijeenkomst kunnen stadsarchitecten en stadsbouwmeesters samen met de Rijksbouwmeester van gedachten wisselen over urgente opgaven, de specifieke aanpak van bepaalde projecten (cases) of vanuit de vakinhoud en vanuit het ontwerp nadenken over ruimtelijke inrichtingsplannen.

“Niet belerend, maar collegiaal, adviserend en stimulerend in de meest zuivere vorm. Daarmee bedoel ik onafhankelijk, deskundig, enthousiast en door vakinhoud gedreven! […] Het is een zoektocht naar de wijze waarop een bouwmeester binnen zijn eigen context het best tot zijn recht kan komen. Het is maatwerk per gemeente. Om elkaar daarbij te helpen, bied ik aan bij wijze van start, om het nieuwe elan van de stadsbouwmeesters te ondersteunen, en te helpen een netwerk op te bouwen van bouwmeesters binnen de overheidslagen.” Aldus de Rijksbouwmeester tijdens de slotmanifestatie van Superman in de Stad?

Bijeenkomst voor genodigdenMocht u het gevoel hebben ook hierbij aanwezig te moeten zijn, meldt u zich dan bij indira.vantklooster@arch-lokaal.nl