Architectuur Lokaal #75

Herfst 2010
Vijf jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten.
Resultaten van het onderzoek naar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten over de periode 2005-2010. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal biedt hiermee voor het eerst inzicht in de procedures voor aanbesteding van architectuuropdrachten in Nederland sinds de inwerkingtreding van het besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (BAO).

Download pdf (gratis)