Architectuur Lokaal #75

Herfst 2010
Vijf jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten.
Resultaten van het onderzoek naar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten over de periode 2005-2010. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal biedt hiermee voor het eerst inzicht in de procedures voor aanbesteding van architectuuropdrachten in Nederland sinds de inwerkingtreding van het besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (BAO).