Amsterdam – Sint Rosaklooster

Herbestemming van schoolgebouw tot zorgcomplex.