Netwerken

Haarlem – ABC

Architectuurcentrum Haarlem

Groningen – Gras

Platform voor Groningen, Architectuur en Stedenbouw

Gouda – grAp

gouds regionaal Architectuur platform

Almere – Stichting Polderblik

Stichting Polderblik

Deventer – Rondeel

Architectuurcentrum Rondeel

Bouwmeestersdebat 2019

nieuwsbericht | 11 november 2019
Op 7 november 2019 vond op de Pier van Scheveningen wederom een landelijk Bouwmeestersdebat plaats. Voor dit debat, dat regulier wordt georganiseerd door Architectuur Lokaal en het College van Rijksadviseurs, waren alle bouwmeesters uit de Nederlandse gemeenten en provincies uitgenodigd. Dit...

Gemeente Almere

2008 - (beëindigd) | Winy Maas | stadsbouwmeester | supervisor Winy Maas werd in 2008 door de gemeente Almere aangetrokken als stadsbouwmeester om de schaalsprong in goede banen te leiden. Vanaf 2012 werkte hij als supervisor om de stedenbouwkundige plannen voor de groei van Almere te...

Gemeente Alphen aan den Rijn

1997 - 2012 | Gunnar Daan | coördinerend architect  Gunnar Daan was van 1997 tot 2012 in functie als coördinerend architect bij de gemeente Alphen aan den Rijn (extern 0,1 fte). Gedurende deze periode is stedenbouw als ontwerptaak is een grotere rol gaan spelen, vooral ook de inrichting van de...

Gemeente Amersfoort

2019- heden | Micha de Haas | interim stadsbouwmeester Micha de Haas werd op 5 november 2019 door de gemeenteraad van Amersfoort benoemd tot interim stadsbouwmeester. In die rol zal hij zich in eerste instantie richten op de uitvoering van het welstandsbeleid in de gemeente. De stadsbouwmeester...

Gemeente Amstelveen

2017 - 2022 | Marijn Schenk | stadsbouwmeester Marijn Schenk is stadsbouwmeester van de gemeente Amstelveen sinds 1 januari 2017. Op 11 december 2019 werd hij herbenoemd voor een periode van drie jaar. Hij geeft welstandsadviezen bij vergunningaanvragen in de gebieden met een bijzonder...