Netwerken

Amstelveen

2017 - heden | Marijn Schenk | Stadsbouwmeester Sinds 1 januari 2017 is Marijn Schenk stadsbouwmeester van de gemeente Amstelveen. Hij geeft welstandsadviezen bij vergunningsaanvragen in de gebieden met een bijzonder welstandsregime, zoals het Stadshart, de Amsteldijk en de jaren dertig wijken....

Arnhem

2007 - heden | Luuk Tepe | stadsbouwmeester Openbare Ruimte Luuk Tepe is sinds 2007 in functie als stadsbouwmeester Openbare Ruimte (vast). Hij is aangesteld door het College van B&W; de functie is omschreven in de aanstellingsbrief: "De stadsbouwmeester adviseert over de strategische...

Assen

2006 - 2013 | Wybe Nauta | stadsarchitect Wybe Nauta werd als stadsarchitect aangesteld door de directeur Stadsontwikkeling namens het College van B&W(vast, 1 fte). Zijn functie was vastgelegd in een functieboek: “Door initiatieven, advisering en communiceren mede vormgeven aan de...

Delft

september 2019 - heden | Tako Postma | stadsbouwmeester Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad van Delft Tako Postma benoemd als nieuwe stadsbouwmeester. Delft staat voor een stevige verstedelijkingsopgave. De stad groeit; het aantal bedrijven neemt toe, en mede vanwege een omvangrijke...

Den Haag

Maarten Schmitt | stadsstedenbouwer 1998 - 2009
1998 - 2009 | Maarten Schmitt | stadsstedenbouwer Maarten Schmitt was van 1998 tot 2009 4 dagen per week in vast dienstverband stadsstedenbouwer van de gemeente Den Haag. Zijn functieomschrijving was: onafhankelijk adviseur van het College van B&W. Hiernaast was hij inhoudelijk...

Eindhoven

1993 - 2005 | Cees Donkers | stadsstedenbouwkundige Cees Donkers was stadsstedenbouwkundige in vaste dienst (vast, 1fte) zonder formele status; hij fungeerde als ‘contactpersoon voor architectuurklimaat’. De functie stadsarchitect bestond niet in Eindhoven, maar was organisch gegroeid...

Emmen

2012 - heden | Geert Jan Jonkhout | Stadsbouwmeester Nieuwveense Landen Als Stadsbouwmeester Nieuwveense Landen maakt Geert Jan Jonkhout deel uit van het Kwaliteitsteam Nieuwveense Landen Meppel. Dit is een team van deskundigen van de gemeente Meppel dat de huizenbouwers in Nieuwveense Landen in...

Enschede

2004 - 2013 | Ton Schaap | stadsstedenbouwer Ton Schaap werd als stadsstedenbouwer (extern, 1 dag per week) van Enschede aangesteld op verzoek van wethouder Roelof Bleker, die bij de herontwikkeling van Roombeek het belang opmerkte van een consequente stedenbouwkundige visie op de...

Fryslân

2008 - heden | Team Ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân Sinds 2008 beschikt de provincie Fryslân over een eigen ruimtelijk kwaliteitsteam. Het Team Ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân is een multidisciplinair team van deskundigen en adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van...

Gelderland

2003 - heden | Elbert van der Linden | Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als adviseur ruimtelijke kwaliteit geeft Elbert van der Linden handen en voeten aan het soms abstracte begrip ruimtelijke kwaliteit (of omgevingskwaliteit). Wat is het, wie bepaalt het en wanneer (en waarom) en...