Presentatie De Olifantenkooi #3 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Slideshow

Naar aanleiding van het derde nummer van De Olifantenkooi organiseerde Architectuur Lokaal een discussieavond, ‘Hoe kritisch is de architectuurkritiek?’

De indruk bestaat dat architecten heden ten dage minder geneigd zijn architectuur als een discipline te zien die zich moet verantwoorden aan de maatschappij – in publieke zin, in geschreven vorm. Architecten schrijven zelden over eigen werk, laat staan over andermans werk – daarin gesteund door de gedragscode van de BNA. (Semi-) onafhankelijke architectuurcritici nemen die rol over. Opdrachtgevers houden zich, een enkele uitzondering daargelaten, helemaal buiten de geschreven architectuurkritiek.

Een niet-representatieve mini-enquête onder Archinedcorrespondenten en leden van Ruimtevolk doet vermoeden dat deze groep professionals zich vooral oriënteert op de officiële vakbladen, zoals de Architect en De Blauwe Kamer. Of op relatieve nieuwelingen, zoals MARK en AWM. Daarin treffen ze weinig kritiek of pogingen tot duidingen van een tijdperk, tendens of stroming aan. Wel veel projectbesprekingen die nauwelijks verder reiken dan aangeklede projectgegevens. Hoe staat het met de architectuurkritiek, kortom? Willen architectuurbladen een platform voor discussie zijn? Nemen architecten stelling? Hebben opdrachtgevers culturele idealen?

Harm Tilman (hoofdredacteur van De Architect) en Samir Bantal (CULD, Architectuur Jaarboek) reageerden op bijgevoegde stellingen.

De discussie stond onder leiding van Piet Vollaard (Archined, en nog veel meer)

Download
hier het verslag

Zie ook

Feestelijke lancering De Olifantenkooi #1
Presentatie De Olifantenkooi #2
Presentatie De Olifantenkooi #4

Achtergrondinformatie
De titel van het pamflet is ontleend aan een, nog altijd actuele, architectuurkritiek van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en gekooide energie. Kijk hier voor de complete recensie.

In De Olifantenkooi biedt Architectuur Lokaal een podium voor een nieuwe (of heel ouderwetse) vorm van architectuurdebat. De uitgave is bedoeld om architecten, opdrachtgevers en architectuurhistorici/-journalisten met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die alle partijen aangaan (en waar binnen de context van een concreet project heus over gesproken zal worden), maar desondanks zelden publiek en openhartig aan de orde worden gesteld.