Let op! Kwaliteit

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV, 2008

Een essay over de kwaliteitsborging.
Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van de bijeenkomst 100Q=V²?, kwaliteitsborging op VINEX-locaties' op 10 september 2008.


Download pdf (gratis)