Vinex on site

Archief debat | 19 januari 1998

 

Reitdiep, Groningen. Foto: Sjoked

Debat met de Academie van Bouwkunst Rotterdam/Groningen.

De meeste plannen voor Vinex-locaties zijn op een cruciaal punt aangeland. Voor veel locaties zijn de stedenbouwkundige plannen gemaakt en voor de openbare ruimte en de woningen zijn ontwerpen vastgelegd.

In het onderzoek BUITEN-gewone steden, parade van 20 Vinex-locaties zijn 20 Vinex-plannen doorgelicht en geanalyseerd. De bevindingen van het onderzoek vormen het uitgangspunten voor de debattenreeks Vinex on Site. De Academie van Bouwkunst RAG (Rotterdam, Arnhem, Groningen) organiseert deze debatten in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur. In een serie van vier debatten op verschillende locaties in het land staat telkens een Vinex-locatie centraal. Op 29 januari vond het eerste debat plaats in Groningen over de nieuwe wijken De Held en Reitdiep.

Het doel van dit door het Stimuleringsfonds voor Architectuur geïnitieerde project was om het inzicht in zowel de karakteristiek van de Vinex-opgave te verruimen, als in het verloop van het planvormingsproces op verschillende lokaties in Nederland - in eerste instantie door debatten in de vier windstreken van Nederland. De vraag aan Architectuur Lokaal was een bijdrage te leveren aan de contacten met de lokale architectuurcentra in vier plaatsen en vervolgens aan vergroting van het draagvlak van het debat.

Architectuur Lokaal heeft, mede in vervolg op het eerdere onderzoek De periferie centraal (1994) dat samen met het Stimuleringsfonds voor Architectuur werd uitgevoerd, nog in 1997 de eerste aanzetten voor een bijdrage aan dit nieuwe project gedaan. De bijdrage van Architectuur Lokaal had betrekking op een publicatie in de plaatselijke media bij de discussie Vinex on Site-Noord, die in Groningen werd gehouden.