Stadsarchitect – Stadsbouwmeester

v.l.n.r.: Hans Ruijssenaars (Hilversum), Niek Verdonk (Groningen), Maarten Schmitt (Leiden), Wim Oosterhuis (Hengelo), Maaike van Beusekom (Architectuur Lokaal), Jan Brouwer (College van Rijksadviseurs), Max van Aerschot (Haarlem), Pascal Wauben (Sittard-Geleen), Wytze Patijn (Delft), Luuk Tepe (Arnhem), Mercè de Miguel i Capdevila (Rotterdam), Ton Schaap (Enschede), Noud de Vreeze (Amersfoort), Fred Kaaij (Haarlemmermeer), Rolf Jongedijk (raadsgriffie gemeente Enschede) en Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal). Foto Maarten van Schaik

De titel stadsarchitect-stadsbouwmeester verwijst naar de omstandigheid dat deze architecten voor korte of langere tijd, en níet voor één afzonderlijk project, hun diensten aanbieden aan een stad, in opdracht van het gemeentebestuur, met als doel om in overheidsdienst goede openbare gebouwen en stadsuitbreidingen te realiseren en het ruimtelijke beleid ten aanzien van de stadsontwikkeling in brede zin in goede banen te leiden.

Er zijn naast de titel stadsarchitect ook andere titels gangbaar, zoals stadsbouwmeester, stadsstedenbouwer en stadsontwerper. Die verwijzen naar soortgelijke functies en opdrachten: het zijn adviseurs van gemeentebesturen op het terrein van ruimtelijke kwaliteit, met een vaste aanstelling en meestal een brede opdracht. Stadsarchitecten.nl maakt deel uit van een reeks van activiteiten in het kader van Superman in de stad?, een initiatief van Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem), Noud de Vreeze (stadsarchitect Amersfoort) en Architectuur Lokaal. Doel hiervan is een platform te ontwikkelen voor het uitwisselen van ervaringen en inzichten, om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan een betere profilering van de functie en om randvoorwaarden te formuleren voor zinvol functioneren. Voor de ontwikkeling van een platform hechten wij er veel waarde aan een volledig en correct overzicht. Aanvullingen en correcties kunt u mailen naar info@arch-lokaal.nl of vul het formulier in.