Ruimtelijke ambities raadsverkiezingen op de voet te volgen via Waaaro?Daaaro!

nieuwsbericht | 13 februari 2014

Zevenaar, Gert Jansen in zijn achtertuin. Foto Theo Kock

In Zevenaar staat de wethouder machteloos tegenover de bouw van een megastal net over de grens met Duitsland. In Vlissingen lost een lokale partij - naar eigen zeggen - het langlopende probleem van het Scheldeterrein op. In Doesburg zijn starterssubsidies onderwerp van gesprek.

In welke gemeenten zijn ruimtelijke issues inzet van de gemeenteraadsverkiezingen? Wat zijn de belangrijkste ruimtelijke thema’s op lokaal niveau? Wat twitteren wethouders en raadsleden? De verkiezingsstrijd barst los, wethouders en raadsleden laten van zich horen. Woningbouw, leegstand , landschap en binnenstedelijke voorzieningen lijken vooralsnog de belangrijkste ruimtelijke thema’s Waaaro?Daaaro! zet de zaken op een rij.

Op de website Waaaro?Daaaro! volgt een team van verslaggevers de ontwikkelingen op de voet, met eigen nieuwsgaring, twitterfeeds en analyses. Bijdragen zijn van politiek verslaggevers Sander Junte en Koen Vanhellemont. De achtergrondverhalen en research worden verzorgd door Jaap Huisman. De ruimtelijke passages in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen zijn verzameld door Carien Overdijk.

Het project ‘Waaaro?Daaaro!’ wordt uitgevoerd onder coördinatie van Architectuur Lokaal in het kader van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp AAARO (2013-2016) van het kabinet. Alle projecten en discussies die verband houden met de AAARO zijn letterlijk op de kaart van Nederland gezet. Vandaar de naam van de website: Waaaro?Daaaro!