Ruimte voor kinderen

Archief prijsvraag | 6 oktober 2006

De Sjop, WTS Architecten en ARchitecToebast

Speelkamer, Johan de Wachter Architecten

Openbare ideeënprijsvraag, uitgeschreven door het Waarborgfonds Kinderopvang.

In de afgelopen decennia steeg de vraag naar kinderopvang en daarmee ook de behoefte aan kinderopvangcentra explosief. In reactie daarop zijn in razend tempo accommodaties gerealiseerd. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar aantallen en snelheid en minder naar kwaliteit. Het tij is inmiddels gekeerd, vraag en aanbod zijn redelijk in evenwicht. Ouders en aanbieders worden kritischer, kwaliteit gaat een belangrijker rol spelen.

Het Waarborgfonds Kinderopvang besloot een openbare ideeënprijsvraag uit te schrijven onder architecten, met de bedoeling tot nieuwe inzichten te komen hoe accommodaties beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van kinderen, en ideeën te verzamelen over aanpasbaarheid van accommodaties aan veranderingen in gebruik. Architectuur Lokaal werkte mee aan de opstelling van het wedstrijdprogramma en organiseerde de wedstrijd, de tentoonstelling en de prijsuitreiking.

Prijswinnaars
2 tweede prijzen werden toegekend aan: Speelkamer van Johan de Wachter Architecten en De Sjop van WTS Architecten en ARchitecToebast