Utrecht – Provincie

2015 - heden | Paul Roncken | adviseur ruimtelijke kwaliteit

Paul RonckenDe provincie Utrecht werkt sinds 2009 met een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit. Paul Roncken heeft deze functie per 1 december 2015 overgenomen van Ingeborg Thoral. Hij adviseert Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht gevraagd en ongevraagd over hoe de provincie Utrecht de ruimtelijke kwaliteit kan behouden en verbeteren. Daarnaast adviseert hij gemeenten, organisaties als Rijkswaterstaat of het Utrechts Landschap en initiatiefnemers van grotere ontwikkelingen in de provincie Utrecht.

2013 - 2015 | Ingeborg Thoral | adviseur ruimtelijke kwaliteit

Ingeborg-ThoralIngeborg Thoral, adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, geeft gevraagd of ongevraagd advies advies over ruimtelijke ontwikkelingen, die de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie kunnen behouden of versterken. Zij adviseert vooral aan het bestuur en aan de ambtelijke organisatie van de provincie Utrecht. Daarnaast adviseert zij gemeenten, organisaties als Rijkswaterstaat of het Utrechts Landschap en initiatiefnemers van grotere ontwikkelingen in de provincie.
Ook gemeenten, initiatiefnemers en belangenorganisaties die betrokken zijn bij grote ruimtelijke ontwikkelingen met locatie-overstijgende effecten, kunnen de adviseur benaderen om met haar te sparren over de kwalitatieve aspecten van die ontwikkelingen.


2009 - 2013 | Han Lörzing | adviseur ruimtelijke kwaliteit

Han LorzingHan Lörzing was de eerste adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht. Hij adviseerde Gedeputeerde Staten gevraagd en ongevraagd over hoe de provincie Utrecht de ruimtelijke kwaliteit kan behouden en verbeteren.