Provincie Groningen

2015 - heden | Francien van Soest | Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Francien van Soest is sinds 2015 adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de Provincie Groningen.