Groningen – Provincie

2015 - heden | Francien van Soest | Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Francien van Soest is sinds 2015 provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de
provincie Groningen. In deze functie geeft zij beleidsadvies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap. Onderdeel daarvan is het uitdragen van de kwaliteit van het Groninger landschap.