Provincie Groningen

2015 - heden | Francien van Soest | Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
Francien van Soest is sinds 2015 provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de provincie Groningen. In deze functie geeft zij beleidsadvies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap. Onderdeel daarvan is het uitdragen van de kwaliteit van het Groninger landschap.
De provincie spreek van 'provinciaal bouwheerschap'.
Het Provinciaal bouwheerschap adviseert en werkt aan projecten op het gebied infrastructuur, bijvoorbeeld provinciale wegen, en energieprojecten, ruimtelijke plannen en het Programma Opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en landschap (ERL). Een onderdeel van het werk zijn de zogenoemde 'maatwerkgesprekken' bij uitbreidingen in het buitengebied. Daarbij schuiven gemeente, provincie en een ruimtelijk adviseur bij de ondernemer aan tafel om de mogelijkheden van de uitbreiding in het landschap te bespreken. Verder organiseert het bouwheerschap ook bijeenkomsten en excursies.