Prijsvraagprocedure CPO kavel Stampioenstraat Rotterdam Zuid

De gemeente Rotterdam biedt in Rotterdam Zuid een groepskavel aan, die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kan worden ontwikkeld. De groepskavel is onderdeel van Zelfbouw Rotterdam en past binnen het beleid van de gemeente Rotterdam om meer mogelijkheden voor bijzonder wonen te creëren.

De gemeente Rotterdam investeert in de verbetering van het leefklimaat in Rotterdam Zuid, o.a. door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In dat kader en vanuit het programma Zelfbouw worden groepskavels aan kopersgroepen aangeboden. Deze groepskavel biedt ruimte aan maximaal vier tot acht woningen. Het is ook mogelijk om met minder huishoudens een gezamenlijk plan op te stellen. De gemeente zoekt naar mensen die hun woonwensen willen vormgeven in een bijzonder plan, en in staat zijn om zich te organiseren en het hele bouwproces zelf te begeleiden.

Meer informatie over de groepskavel en de selectieprocedure:

Ondertekening
Inschrijver verklaart zich akkoord met de kavelprijs en de regels uit het kavelpaspoort en de beschreven procedure

Plaats

Datum

Handtekening inschrijver namens bouwgroep

U ontvangt na verzending van het formulier een ontvangstbevestiging.
December 2015 wordt u geïnformeerd over de selectieprocedure en het eventuele vervolg met de daarbij behorende termijnen.

Heeft u nog vragen over uw inschrijving of de procedure dan kunt u contact opnemen met
Fenna ter Haar via zelfbouw@rotterdam.nl