Pratique de la commande in Parijs

Archief lezing | 27 november - 28 november 2002 | CNIT, La Défense | Parijs

Lezing bij de Franse conferentie over Europese regelgeving bij overheidsopdrachten.

In Parijs vond de derde editie plaats van het Rendez-vous de l'architecture. Deze editie vond plaats in het CNIT in Parijs, en droeg de titel La qualité architecturale en Europe, pratique de la commande. Het onderwerp van gesprek betrof de Europese overheidsaanbestedingen. Architectuur Lokaal hield een inleiding over het architectuurbeleid en selectieprocedures in Nederland.De discussie volgde op het onderzoek Organising an architectural consultation, competitions and other procedures for choosing an architect (2000-2001). Architectuur Lokaal verleende medewerking aan dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Franse projectbureau van het ministerie van Cultuur, Mission Interministerielle pour la qualité des constructions publiques MIQCP. Het MIQCP zet zich in voor architectonische kwaliteit bij overheidsopdracten.