Overheid treedt terug, onderwijs aan zet

kwartaalbericht | 2 oktober 2014

In het derde kwartaal van 2014 loopt het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten ten opzichte van het derde kwartaal 2013 fors terug. Hiernaast is het aantal ontwerpwedstrijden licht gedaald. De opdrachten van onderwijsinstellingen nemen spectaculair toe (van 6% in 2013 naar 22% in 2014). Het aandeel geïntegreerde contracten stabiliseert op 56% van het totaal aantal geregistreerde aanbestedingen van architectuuropdrachten. Cijfers en details vindt u in het 3e kwartaalbericht 2014 van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.