Omgaan met onzekerheden. Tijdschrift Architectuur Lokaal #97 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

De coronapandemie zet bijna alles wat vanzelfsprekend was op zijn kop. De onzekerheid raakt aan woningbouw, natuur- en milieuontwikkeling, visie op de aantrekkelijkheid van de stad en voortgang van de energietransitie. Iedereen heeft er mee te maken. De artikelen in dit nummer van Architectuur Lokaal kunnen er niet omheen: onzekerheid. Ze tonen een waaier aan mogelijkheden die ons uit de onzekerheid kunnen helpen – of tenminste, een doorzicht kunnen bieden naar een andere toekomst dan we dachten. De onzekerheid maakt het mogelijk om vanzelfsprekendheden te bevragen. Zijn steden eigenlijk succesvol te noemen, nu blijkt dat grote delen van world cities enorm afhankelijk blijken te zijn van internationaal toerisme? Is het prijsgeven van grote delen van de openbare en publieke ruimte aan het parkeren van auto’s wel zo logisch? Is met grootschalige ombouw van het Nederlandse landschap ten behoeve van productie voor de export niet het kind met het badwater weggegooid? Hoe onzekerheid gedecideerd het hoofd te bieden in tijden van corona, leest u in Architectuur Lokaal #97.

Download het tijdschrift hiernaast

Over het verschuivend venster op het beeld van natuur, over de noodzaak om bij rewilding bondgenootschappen te sluiten om bij te dragen aan een gevarieerd en aantrekkelijk landschap. Over de de noodzaak van een masterplan, om iets van de menselijke maat terug te geven aan het landschapen duurzaam te produceren. Dat vergt wel een bom duiten. Over waarden in omgevingsvisies in Hoeksche Waard, Noordwijk en Amsterdam. Over het initiatief van het Nijmeegse architectuurcentrum om een versteend hitte-eiland in de stad te vergroenen, en over aanbevelingen aan wethouders bij de discussie over de energietransitie. Over de gemeente Rotterdam, die als enige gemeente in Nederland een (nieuwe) architectuurnota heeft vastgesteld, waarin stadsontwikkeling wordt verbonden met cultuurbeleid. En over de vraag welke invloed de coronacrisis heeft op keuzes voor de ruimtelijke inrichting van ons land op de lange termijn. Door te blijven experimenteren kunnen we deze crisis mogelijk gebruiken ons land weerbaarder en inclusiever te maken.
Daarover gaan de artikelen van Paul Roncken, Peter van Rooy, Tim Verlaan, Jaap Dirkmaat, Kirsten Hannema, Architectuurcentrum Nijmegen ACN, kunstenaarscollectief Observatorium, Wouter Helmer, Bas van der Pol, Mike Emmerik en Peter van Rooy in de nieuwe editie van het tijdschrift Architectuur Lokaal.

Papieren exemplaar
Architectuur Lokaal #97 wordt digitaal verspreid onder lokale bestuurders en andere belangstellenden in Nederland. Het tijdschrift is hiernaast te downloaden, en voor de liefhebbers ook gedrukt verkrijgbaar. Wilt u het tijdschrift op het vertrouwde grote formaat in druk ontvangen? Voor € 7,50 krijgt u een gedrukt exemplaar toegestuurd. Hieronder vindt u het bestelformulier.

Eerdere uitgaven
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift, de nummers #1 tot en met #96, die sinds 1993 werden uitgegeven, kunt u hier nalezen. Voor opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Margot de Jager, ook als u het tijdschrift niet digitaal heeft ontvangen, maar dat wel zou willen.


Deze uitgave is mede
mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020