Nieuw gemeentehuis Didam

Archief workshop | 19 juni 2009 | Montferland

Workshop ter voorbereiding van een meervoudige opdracht voor het ontwerp van een nieuw gemeentehuis.

In Didam wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd waarbij het historische deel gehandhaafd moet worden, er moet een ondergrondse parkeergarage komen en een bibliotheek. De aanleiding is de samenvoeging van een aantal gemeenten tot de nieuwe gemeente Montferland. De grootste kernen hierbinnen zijn Didam en ’s Heerenberg.

De gemeente Montferland heeft Architectuur Lokaal gevraagd een workshop te geven voor de raadsleden, het College en de vijf geselecteerde architecten. Het doel was te komen tot een door de raad geformuleerd ambitiedocument en om tegelijkertijd de vraag aan de architecten te kunnen concretiseren.