micRO: kansen voor kleinschalige bedrijvigheid

nieuwsbericht
Afbeelding: Vera Cerutti

Afbeelding: Vera Cerutti

Start-ups vestigen zich niet per definitie op voor de hand liggende locaties. De hoogste concentratie kleine bedrijven is soms te vinden in Vinexwijken en herstructureringsgebieden. Dat is een van de conclusies uit 'micRO', het onderzoek van bureau Nieuwe Gracht, buro Cerutti en de Universiteit Utrecht naar ruimtelijk-economische kansen van kleinschalige stedelijke dynamiek. Gisteren werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd bij het bestuurlijk symposium dat in Tilburg plaatsvond.

Wat is micRO?
Sinds de eeuwwisseling is kleinschalige bedrijvigheid enorm in opkomst. Waar vestigen al die start-ups zich en waarom? En sluit de bijbehorende ruimtevraag aan op de beschikbare werkmilieus? Bureau Nieuwe Gracht onderzocht deze vragen in het kader van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) en ontdekte dat er generieke lessen te trekken zijn uit het vestigingsgedrag van start-ups, vooral in middelgrote gemeenten met gevarieerde woonmilieus.

Resultaten onderzoek
Wilt u weten waar in uw gemeente kansen liggen voor kleinschalige bedrijvigheid, en waarom? Download hier de resultaten van het onderzoek.

Het symposium werd georganiseerd door bureau Nieuwe Gracht en Buro Cerutti i.s.m. Waaaro?Daaaro! van Architectuur Lokaal in het kader van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO)