Mensen maken de stad

Archief debat | 11 april 2007 | Schouwburg | Almere

Vakdebat voor stedenbouwkundigen, gemeentebestuurders en professionele opdrachtgevers over de aanpak van de gemeente Almere bij stadsontwikkeling van onderop.  

Het doel van deze stadsontwikkeling is tweeërlei. Enerzijds krijgen burgers een zo groot mogelijke zeggenschap over hun eigen woning, anderzijds bouwen zij zodoende mee aan levendige en karaktervolle buurten en wijken. Dat betekent een ‘on-Nederlands’ losse relatie tussen woningbouw en stedenbouw.
Er is een stedenbouwkundige structuur nodig waarbinnen burgers de ruimte hebben om hun eigen huis te bouwen. Daarom werkt de gemeente aan methoden voor deze manier van stedenbouw met behulp van vooraanstaande ontwerpers. Voor het Homeruskwartier, waar ook projectontwikkelaars een rol krijgen, heeft OMA een stedenbouwkundig plan gemaakt. Voor Almere Hout hebben stedenbouwkundigen van MUST / Sorkin, MVRDV en Neutelings Riedijk voorstellen ontwikkeld. Vanuit Rome biedt bureau Ma0 een Italiaans perspectief op de polder. De nieuwe aanpak van Almere kan ook voor andere steden in Nederland gevolgen krijgen. Daarom zijn in de vakwereld stevige discussies te verwachten. In opdracht van de gemeente Almere organiseerde Architectuur Lokaal een vakdebat voor stedenbouwkundigen, gemeentebestuurders en professionele opdrachtgevers over stadsontwikkeling van onderop.