Marktverruiming: nieuw NLUK portal voor architectuuropdrachten bij Hitte in de delta – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal lanceert in samenwerking met Project Compass (UK) een nieuw instrument, waarmee alle architectuuropdrachten uit de UK en Nederland in één portal uiterst eenvoudig toegankelijk worden gemaakt. The Fulcrum.eu wordt gepresenteerd bij de manifestatie Hitte in de delta op 28 november in Amsterdam. Via twitteraccount @archopdrachten kon iedereen al dagelijks en kosteloos alle nieuwe architectuuropdrachten in Nederland op zijn telefoon ontvangen; daar komen nu de Britse opdrachten bij.

Samenwerking NL UK
Fulcrum.eu is het resultaat van een samenwerking van Architectuur Lokaal met de Britse architectuursector. In de UK bestaat nog geen landelijk portal zoals TenderNed, zoals we dat in Nederland kennen. De Procurement Reform Group van RIBA zocht contact met Architectuur Lokaal om aan te sluiten bij de door ons ontwikkelde systematiek van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.

12.000 Britse architectuuropdrachten Via de nieuw opgerichte onafhankelijke Britse stichting Project Compass is er nu een steunpunt in de UK dat vergelijkbaar is met het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ottwerpwedstrijden in Nederland.

Project Compass heeft dit jaar een database van 12.000 architectuuropdrachten uit de afgelopen jaren opgebouwd, dat met de lancering van Fulcrum.eu digitaal beschikbaar gesteld wordt. Project Compass schat in dat het aantal architectuuropdrachten in de UK jaarlijks 1.200 opdrachten bedraagt. Ter vergelijking: in de Nederlandse markt worden jaarlijks rond de 220 architectuuropdrachten aangekondigd. De inschatting is dat de Britse markt zesmaal zo groot is als de Nederlandse.

Fulcrum.eu
Fulcrum.eu is het nieuwe, gezamenlijke portal van Architectuur Lokaal en Project Compass, dat vanaf 28 november alle Nederlandse en Britse architectuuropdrachten  in één portal beschikbaar stelt, op precies dezelfde manier zoals u dat in Nederland al jaren gewend bent van het Steunpunt Architectuuropdrachten. Hiernaast is het voornemen om ook in UK digitale handleidingen te ontwikkelen, analoog aan de modellen Kompas light, voor het uitschrijven van architectuuropdrachten en prijsvragen.

Markttransparantie
Hiernaast wordt de markttransparantie voor architecten in Europa via Fulcrum.eu sterk vergroot. Het Nederlandse Steunpunt stelt via het bekende digitale instrument SESAM alle gegevens uit haar database openbaar beschikbaar; daar komen de gegevens van het Britse Steunpunt nu bij. Hiermee wordt een enorme stap naar een beter inzicht in de Europese markt voor architectuur.

Internationaal debat
Bij de lancering van Fulcrum.eu zijn tal vanEuropese architectuurorganisaties organisaties aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van Center for Central European Architecture (Bulgarije), Czech Chamber of Architects (Tsjechië), Design without Borders (Noorwegen), Estonian Ministry of Culture (Estland), IND Inter.National.Design (Turkije), the Scottish Government / Cheif Architect, The Royal Incorporation of Architects Scotland RIAS & the Royal Institute of British Architects RIBA (UK) en de BNA (NL).

Click here for the English version