KOMPAS light Design Build

Praktische toelichting op het aanbesteden van UAV-GC 2005 opdrachten | Stichting Architectuur Lokaal

Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel waarbij ontwerp en uitvoering aan één partij wordt opgedragen. Daarmee besparen zij zichzelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden. Maar wat houdt een Design Build-contract in, hoe besteedt u een dergelijk contract aan?

Architectuur Lokaal en het Instituut voor Bouwrecht schreven KOMPAS light Design Build, het naslagwerk voor het aanbesteden van  DB-contracten, om opdrachtgevers en -nemers, die te maken hebben met contractmanagement en aanbestedingen, vertrouwd te maken met de belangrijkste onderwerpen van een aanbestedingsprocedure. Er worden veel voorbeelden en uitleg gegeven; daarnaast leest u toelichtingen en aanbevelingen, die u behulpzaam zijn bij het goed voorbereid in de markt  zetten van een aanbestedingsprocedure.

De publicatie valt uiteen in twee delen. In deel I krijgt u een algemene toelichting op een aantal specifieke onderwerpen van enerzijds het geïntegreerde contractmodel en anderzijds het aanbestedingsrecht. In deel II wordt nader ingegaan op de aanbestedingsprocedure zelf.


Bestelformulier