KOMPAS

Digitale voorbeeldmodellen voor het opstellen van aanbestedingen en prijsvragen voor architectuuropdrachten en werken met ontwerp.