Kansen voor krimp

Archief debat | 23 mei 2012 | Utrecht

Met dit programma wil Aorta bij bestuurders, bewoners (oud en jong), ondernemers, makelaars, woningcorporaties in de stad bewustwording tot stand brengen over krimp. Het is een oproep om ook in Utrecht na te denken over scenario’s voor krimp in de toekomst en een samenwerking provincie breed. Wat betekent krimp in de regio Utrecht en voor de stad? Hoe gaan de regio’s met elkaar concurreren? Wat zijn de kansen van de krimp in de regio?

Deze vragen en meer kwamen ter sprake tijdens de discussie op woensdag 23 mei 2012. Architectuur Lokaal was gevraagd om vanuit de ervaringen met krimpscenario’s in het kader van De Olifantenkooi/YD2M het gesprek te leiden.

In de discussie ‘Kansen voor Krimp’ presenteerden Gepke Heun (HNS Landschapsarchitecten), Evelyn Galsdorf (030 architecten), Jasper Stam (Lingotto ontwikkeling) en Xander Windsant Vermeulen (XWV architectuur) hun scenario in relatie tot de Utrechtse context. In De Olifantenkooi werden eind 2011 architecten en ontwikkelaars samengebracht om in teams scenario’s voor krimpgebieden uit te werken.

‘Kansen voor krimp’ is een onderdeel van het programma ‘Transitions’. Kijk voor meer informatie op www.aorta.nu