Herbestemming cultureel erfgoed

Archief excursie | 9 en 30 oktober, 7 november 2008 | Amsterdam, Leiden, Maastricht

Architectuur Lokaal heeft drie excursies opgezet over herbestemming van cultureel erfgoed. In deze excursies stonden praktijkervaringen centraal. Het doel was om de deelnemers kennis te laten maken met inspirerende voorbeelden van herbestemming. Tijdens de excursies werden de projecten toegelicht door architecten en opdrachtgevers, zodat een duidelijk beeld ontstond van diverse financiële, organisatorische en ontwerptechnische kwesties die een rol kunnen spelen.

De excursies die op het programma stonden:

Herbestemming cultureel erfgoed #1  Industrieel erfgoed
Donderdag 9 oktober 2008, Amsterdam
Middagprogramma gewijd aan de voormalige suikerfabriek in Halfweg (inmiddels Sugar City) en aan hotspots van de Amsterdamse kenniseconomie bij de NDSM werf aan de noordkant van het IJ.

Herbestemming cultureel erfgoed #2  Industrieel erfgoed 
Donderdag 30 oktober 2008, Leiden
Middagprogramma gewijd aan het Scheltemacomplex (een voormalige dekenfabriek), het voormalige Elisabeth Ziekenhuis en de monumentale textielfabriek op het voormalige Nuon-terrein, nu Nieuwe Energie.

Herbestemming cultureel erfgoed #3  Religieus erfgoed 
Vrijdag 7 november 2008, Maastricht 
Dagprogramma gewijd aan de herbestemming van kerken. Bezoek aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Bezoekerscentrum Universiteit Maastricht, boekhandel Selexyz Dominicanen, het Kruisherenhotel en de Lambertuskerk.