Grote belangstelling voor inspiratieavond Omgevingsvisie Weststellingwerf

Archief nieuwsbericht | 12 april 2017 | 18 april 2017 | 0:00 - 0:00

jose-van-campenGisteren vond in Buurthuus te Noordwolde de eerste van de twee inspiratieavonden over de omgevingsvisie Weststellingwerf plaats. Planoloog José van Campen hield een lezing voor de aandachtige bewoners over het brede begrip omgevingskwaliteit, waarin de goede en minder goede kwaliteiten van de gemeente uitgebreid aan bod kwamen. Een goede kwaliteit van de leefomgeving gaat ons allemaal aan, maar het blijft lastig om omgevingskwaliteit te definiëren, aldus Van Campen: 'Omdat smaken verschillen is het belangrijk om hier met elkaar over te blijven praten.' De bewoners gingen hierover dan ook direct met elkaar in gesprek. Op 18 april vindt de tweede bijeenkomst plaats met Thomas Rau in Wolvega.

Leefbaarheid
De gemeente Weststellingwerf organiseerde twee avonden waarbij externe sprekers thema’s aan de orde stellen die van belang zijn voor de omgevingsvisie. Op de eerste avond bespraken de aanwezigen over omgevingskwaliteit, een gezonde leefomgeving en leefbaarheid. Daarbij kwamen vragen aan bod zoals: waar word je blij van, wat frustreert je, wat kun je zelf doen? En waarvoor heb je anderen nodig?

18 april met Thomas Rau
Bij de volgende inspiratieavond staan circulaire economie, klimaatverandering en de toekomst van de landbouw centraal. Deze bijeenkomst vindt plaats op 18 april in De Rank in Wolvega, aanvang 19.00 uur met een lezing van Thomas Rau.
U kunt zich aanmelden via de website van de gemeente Weststellingwerf.

Toekomstvisie Weststellingwerf
In het voortraject zijn inwoners van de gemeente betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Architectuur Lokaal in het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf voor de gemeente maakte. Het resultaat van dit Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf kunt u hier downloaden. Kijk op de website MijnOmgevingsvisie.nl voor meer voorbeelden van ontwerpend onderzoek en actuele informatie over omgevingsvisies.