Governance for urban change, IFHP Oslo

Archief lezing | 5-8 september 2004 | Oslo

Bijdrage van Architectuur Lokaal aan het 48e IFHP World Congres in Oslo.

The International Federation for Housing and Planning IFHP is een wereldwijd netwerk van professionals op het gebied van huisvesting en ruimtelijke planning. De federatie organiseert uiteenlopende activiteiten, gericht op een internationale uitwisseling van kennis en ervaring op het vakgebied. Het meest bekend is het jaarlijkse congres, dat telkens in een andere stad plaatsvindt en is gewijd aan een actueel thema.

Het IFHP werd opgericht in 1913 door Ebenezer Howard. Howard was de grondlegger van de tuinstadgedachte ('garden city'), een gecombineerd woon- en planning concept. Hiermee werd beoogd, een alternatief te bieden voor de steeds verder groeiende metropolen. De ontstane huisvestingsproblemen, als gevolg van de industriële revolutie uit de 19e eeuw, vroegen om oplossingen die zouden leiden tot betere leefomstandigheden voor de inwoners. De Garden Cities and Town Planning Association, waaronder het IFHP aanvankelijk bekend was, streefde naar bevordering van vernieuwende concepten voor huisvesting en planning, en het verbeteren van de algemene kwaliteit van professionals door internationale uitwisselingen.

De 48e editie van het IFHP vond plaats in Oslo. Aan Architectuur Lokaal werd gevraagd om een key note speech te houden over de herstructurering van naoorlogse wijken in Nederland.

Architectuur Lokaal nam deel aan latere IFHP Congressen in Rome (2005), Geneve (2006) en Kopenhagen (2007).