Gemeente Midden-Delfland

Sinds 2017 is Jandirk Hoekstra polderarchitect voor de gemeente Midden-Delfland.Hij treedt op als adviseur bij bouwplannen in het buitengebied. Als polderarchitect is hij een dag in de twee weken aanwezig in Midden-Delfland. De gemeente zet zich in om het landelijk gebied open en groen te houden en de landschappelijke kwaliteit te vergroten. De polderarchitect levert hier een bijdrage aan. Als onafhankelijk adviseur geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven, plannen e.d in het landelijk gebied. Hij adviseert vrijblijvend zowel inwoners, ondernemers en ontwikkelaars als overheden en gebiedsorganisaties zoals de Midden-Delfland Vereniging. Jandirk Hoekstra was de afgelopen vijf jaar onder andere actief als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Hoekstra werkt als landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten.