Gemeente Midden-Delfland

Ben Kuipers is per 1 maart 2021 benoemd tot nieuwe polderarchitect. Als polderarchitect is hij een dag in de twee weken aanwezig in Midden-Delfland. In zijn functie zorgt hij ervoor dat de kwaliteiten van het gebied richtinggevend worden én blijven bij ruimtelijke planvorming en beleid. Evenals zijn voorganger geeft hij als onafhankelijk adviseur gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven, plannen e.d in het landelijk gebied. “Ben Kuipers beschikt over verbindend vermogen en veel ervaring met complexe landschappelijke opgaven. Daardoor is hij bij uitstek geschikt een rol te vervullen bij het behoud en beheer van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.", aldus de gemeente Midden-Delfland.

Kuipers is zelfstandig landschapsarchitect en was adviseur voor ruimtelijke kwaliteit bij verschillende gemeenten.

2017 - 2021, Jandirk Hoekstra, polderarchitect
Jandirk Hoekstra was van 2017 tot 2021 polderarchitect voor de gemeente Midden-Delfland.Hij trad op als adviseur bij bouwplannen in het buitengebied. De gemeente zet zich in om het landelijk gebied open en groen te houden en de landschappelijke kwaliteit te vergroten. De polderarchitect levert hier een bijdrage aan. Als onafhankelijk adviseur geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven, plannen e.d in het landelijk gebied. Hij adviseert vrijblijvend zowel inwoners, ondernemers en ontwikkelaars als overheden en gebiedsorganisaties zoals de Midden-Delfland Vereniging. Jandirk Hoekstra was de afgelopen vijf jaar onder andere actief als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Hoekstra werkt als landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten.