Amersfoort

2019- heden | Micha de Haas | interim stadsbouwmeester

Op 5 november 2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort Micha de Haas benoemd als interim stadsbouwmeester. In die rol zal Micha de Haas zich in eerste instantie voornamelijk richten op de uitvoering van het welstandsbeleid in de gemeente.

 

 

 

2013 - 2019 | Loes Oudenaarde | stadsbouwmeester

Loes OUdenaardeOp 6 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Amersfoort Loes Oudenaarde opnieuw benoemd als stadsbouwmeester voor de komende twee jaar. De verlenging van de benoeming zorgt er voor dat de borging van de ruimtelijke kwaliteit in Amersfoort, zoals dat de afgelopen vier jaar door de stadsbouwmeester is gedaan, kan worden voortgezet. Loes Oudenaarde is voorzitter van de subcommissie Erfgoed en voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.’

 

 

2008 - 2011 | Noud de Vreeze | stadsarchitect

Noud de Vreeze

Noud de Vreeze werd stadsarchitect van Amersfoort als gevolg van een aanbesteding, waarbij de gemeente vijf architecten wilde selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De aanstelling werd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Zie ook: ABC van de stadsarchitect van Amersfoort, Noud de Vreeze, gemeente Amersfoort, 2008