Gemeente Amersfoort

2013 - heden | Loes Oudenaarde | stadsbouwmeester

Loes OUdenaardeOp 9 juli 2013 heeft de gemeenteraad van Amersfoort Loes Oudenaarde benoemd als stadsbouwmeester voor een periode van twee jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging met twee jaar. De verlenging van de benoeming van de stadsbouwmeester zorgt er voor dat de borging van de ruimtelijke kwaliteit in Amersfoort, zoals dat in de afgelopen twee jaar door de stadsbouwmeester is gedaan, kan worden voortgezet. Loes Oudernaarde is voorzitter van de subcommissie Erfgoed en voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

2008 - 2011 | Noud de Vreeze | stadsarchitect

Noud de Vreeze

Noud de Vreeze werd stadsarchitect van Amersfoort als gevolg van een aanbesteding, waarbij de gemeente vijf architecten wilde selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De aanstelling werd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Zie ook: ABC van de stadsarchitect van Amersfoort, Noud de Vreeze, gemeente Amersfoort, 2008