Gemeente Amersfoort

2019- heden | Micha de Haas | interim stadsbouwmeester
Micha de Haas werd op 5 november 2019 door de gemeenteraad van Amersfoort benoemd tot interim stadsbouwmeester. In die rol zal hij zich in eerste instantie richten op de uitvoering van het welstandsbeleid in de gemeente. De stadsbouwmeester beoordeelt alle plannen waar een welstandstoets voor nodig is. In sommige gevallen beoordeelt een commissie het plan. De subcommissie Erfgoed beoordeelt plannen die vallen binnen de rijksbeschermde of gemeentelijke stadsgezichten. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt bijeen als het goed is wanneer een grotere groep mensen het plan beoordeelt, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een grote ruimtelijke ontwikkeling in de stad of wanneer beleidsnota’s beoordeeld moeten worden.

2013 - 2019 | Loes Oudenaarde | stadsbouwmeester
In 2013 benoemde de gemeenteraad van Amersfoort Loes Oudenaarde tot stadsbouwmeester. De benoeming werd op 6 juni 2017 met twee jaar verlengd Loes Oudenaarde was voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de subcommissie Erfgoed.

 

 

Noud de Vreeze2008 - 2011 | Noud de Vreeze | stadsarchitect
Noud de Vreeze werd stadsarchitect van Amersfoort als gevolg van een aanbesteding. De gemeente selecteerde vijf architecten voor deelname aan de gunningsfase. De opdracht werd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Zie ook: ABC van de stadsarchitect van Amersfoort, Noud de Vreeze, gemeente Amersfoort, 2008