Decentrale overheden vertillen zich aan DBFMO aanbestedingen

4e kwartaalbericht 2015 en jaaroverzicht 2015 | 18 januari 2016

Het aanbesteden van geïntegreerde opdrachten door decentrale overheden verloopt niet goed. Alle zeven DBFMO procedures die zij in 2015 zijn gestart, zijn in hetzelfde jaar stopgezet.
Het totaal aantal aanbestedingen van geïntegreerde opdrachten daalde van 115 in 2014 naar 80 in 2015. Het totaal aantal aanbestedingen van architectendiensten in 2015 was gelijk aan het aantal in 2014 (61 procedures). In het vierde kwartaal 2015 zijn voor het eerst sinds het tweede kwartaal 2012 meer aanbestedingen voor architectendiensten gestart dan aanbestedingen voor werken met ontwerp (geïntegreerde opdrachten).

U kunt het kwartaalbericht hiernaast downloaden.

Met de door Architectuur Lokaal ontwikkelde digitale tool SESAM kunt u zelf statistieken genereren aan de hand van de database van het Steunpunt.