Debatten in het Groene Hart #7: Het Groene Hart is van Mij!

Archief slotsymposium | 20 maart 2008 | Woerden


Slotsymposium na een wekenlange verkenning van lokale issues in het Groene Hart. In het slotsymposium werden vragen opgeworpen en conclusies getrokken die betrekking hebben op het Groene Hart in zijn geheel. De plaatselijke cases werden gekoppeld aan de landelijke groene hartthema's.Regie en besluitvorming in het Groene Hart zijn lastig te coördineren. Terwijl het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden delegeert, de provincies zoeken naar een rol binnen de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening en gemeenten hun lokale belangen afschermen, gaan de ontwikkelingen in het Groene Hart door. Ondernemers, boeren en burgers nemen allerlei initiatieven, al dan niet ondersteund door hun lokale bestuur. De transformatie van het Groene Hart wacht niet op overeenstemming tussen de bestuurders.

De conclusies uit de lokale debatten die in februari en maart plaatsvonden dienden als input voor het slotsymposium. In de zes debatten verkende Architectuur Lokaal, in opdracht van Stichting Ronde van het Groene Hart de realiteit in het Groene Hart. Thema’s die aan de orde kwamen waren: leisure, starterswoningen, recreatie, grootschalige woningbouw, fysieke veranderingen in het landschap en bedrijventerreinen.

Het slotsymposium bestond uit een volledig dagprogramma met in de ochtend een bustour door het Groene Hart, vervolgens een lunch op basis van streekproducten uit het Groene Hart en ’s middags het symposium in het Klooster te Woerden.